Arwos A/S

Lovgivning og regulativer

Her finder du de lovgivningen, som danner rammer for, hvordan affaldet skal håndteres i Aabenraa Kommune.

De overordnede rammer for, hvordan affald skal håndteres, findes i affaldsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

Derudover udgiver regeringen hvert fjerde år en national affaldsredegørelse, senest i 2013 hvor den skiftede navn til ressourcestrategi. Den
nationale strategi danner rammen for de kommunale affaldsplaner, som alle kommuner skal lave hvert 6. år. De kommunale affaldsplaner skal række 12 år frem i tiden, hvor de første 6 år i perioden skal være væsentligt mere præcist beskrevet end de næste 6 år.

I Aabenraa Kommunes regulativ for husholdningsaffald fastsættes reglerne for, hvordan husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Kommunen skal håndteres, så forurening og uhygiejniske forhold forebygges og anvendelse af ressourcerne begrænses gennem genanvendelse af affald. Det er også her regler om omfang og tilrettelæggelse af affaldsordningerne fastsættes.

Her finder du lovgivningen

Affaldbekendtgørelse nr. 224 af 08/03/2019

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (Nr. 719 af 24.06.2011)

Her er de kommunale regulativer

Aabenraa Husholdning 07-11-2018

Aabenraa Erhverv 24-06-2020

20. oktober 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 16:00
Deponi
07:00 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status