banner dit affald og genbrug lovgivning og regulativer

Lovgivning og regulativer

De overordnede rammer for, hvordan affald skal håndteres, findes i affaldsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

Derudover udgiver regeringen hvert fjerde år en national affaldsredegørelse, senest i 2013 hvor den skiftede navn til ressourcestrategi. Den
nationale strategi danner rammen for de kommunale affaldsplaner, som alle kommuner skal lave hvert 6. år. De kommunale affaldsplaner skal række 12 år frem i tiden, hvor de første 6 år i perioden skal være væsentligt mere præcist beskrevet end de næste 6 år.

I Aabenraa Kommunes regulativ for husholdningsaffald fastsættes reglerne for, hvordan husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Kommunen skal håndteres, så forurening og uhygiejniske forhold forebygges og anvendelse af ressourcerne begrænses gennem genanvendelse af affald. Det er også her regler om omfang og tilrettelæggelse af affaldsordningerne fastsættes.

Lovgivning

Affaldbekendtgørelse nr: 1309 af 18.12.2012

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (Nr. 719 af 24.06.2011)

Regulativ for husholdningsaffald 2018

Regulativ for erhvervsaffald - link

  • tilmeld dig sms service
    Tilmeld dig SMS-service
  • bibliotek
    Bibliotek
  • Priser
    Priser