banner affald og genbrug genbrugspladser 2017

Genbrugspladserne

Inden du kommer på genbrugspladsen har vi 5 simple huskeregler, der vil gøre turen både lettere og hurtigere:

 1. Sorter dine genbrugsmaterialer i dagligdagen, f.eks. ved at samle elektronik, miljøfarligt affald eller andet til genbrug hver for sig.
 2. Støvet affald skal være forsvarligt pakket ind. Det gælder f.eks. aske og eternit.
 3. Fold dine papkasser sammen, så fylder de mindre – både hos dig og på genbrugspladsen.
 4. Pak bil og trailer ved at samle affaldstyperne hver for sig (indetræ, plast, glas mv.) Det gør det lettere at tømme på genbrugspladsen.
 5. Affaldet skal være i klare sække.

Se hvordan du pakker et blandet læs på din trailer bedst muligt her...

Adresser til genbrugspladserne finder på her...

Hvem må komme på genbrugspladsen

På genbrugspladsen er alle velkomne.

Kørertøjer med en egenvægt på under 3500 kg.(jf. registreringsattesten) er velkomne til at benytte vores genbrugspladser til aflevering af affald.
Er vi i tvivl om betingelserne overholdes, kan vi bede om at se en kopi af registreringsattesten. En traktor skal være indregistreret til kørsel på offentlig vej og må også gerne have en trailer/vogn med.

Private kunder betaler bl.a. til genbrugspladsen over genbrugstaksten og har derfor fri adgang, mens erhvervsvirksomheder skal betale for at bruge genbrugspladserne. Du kan læse mere om betaling for erhverv her...

Der findes også udenlandske sommerhusejere og virksomheder, som også har betalt adgang for at komme på pladserne. 

 

 • tilmeld dig sms service
  Tilmeld dig SMS-service
 • bibliotek
  Bibliotek
 • Priser
  Priser