Arwos A/S

Affaldet på vej

I to praktiske opgaver sætter vi fokus på det affald, der bliver smidt i skraldespanden og genbrugsbeholderen. Hvad sker der med det? Opgaverne er målrettet til hjemmeundervisning af elever fra 0. til 3. klasse.

Opgave 1

Sortering hjemme hos jer

Voksenviden før opgaven:

Hvorfor sorterer vi affaldet

I Danmark sorterer vi affald. Det er bestemt ved lov.

Vi skal sortere vores affald, så vi sparer på naturens ressourcer. Hver gang vi genbruger 60 kilo papir, sparer vi et træ for at blive fældet. Og den energimængde, man sparer ved at genbruge én dåse, er nok til at holde din computer kørende i 8 timer.

I Aabenraa har vi forskellige skraldespande afhængigt af, hvordan og hvor mange man bor sammen. Men vi sorterer alle på samme måde.

 • Alle husstande har en skraldespand til dagrenovation.
 • Så godt som alle har også en genbrugsbeholder – måske deler man med naboerne.
 • Man kan aflevere en pose med batterier eller sparepærer på låget af sin skraldespand eller genbrugsbeholder – eller i en boks i boligforeninger.
 • Og alle har adgang til genbrugspladserne, hvor man kan aflevere næsten al slags affald – dog ikke dagrenovation (det skal i dagrenovationsbeholderen derhjemme)

Sådan vil det være i Aabenraa Kommune, indtil den nationale indsamlingsordning træder i kraft i efteråret 2022.

Genbrugsbeholderen udfordrer

Sorteringen af affald til genbrugsbeholderen kan være en udfordring.

Der er dog nogle generelle råd:

 • Affaldet skal være tørt: Vådt pap eller papir kan mugne, inden det bliver genanvendt. Smid det i skraldespanden
 • Affaldet skal være fri for synligt madaffald: Skyl syltetøjsglasset før genbrug
 • Emballage sammensat af forskellige typer materialer, skal i skraldespanden. Det er oftest umuligt at skille f.eks. plastiktud fra drikkekarton
 • Tøm posen. Maskinerne, der sorterer affaldet, kan f.eks. ikke tage dåser ud af posen.
 • Er du i tvivl, så smid affaldet i skraldespanden

Du kan læse mere om sorteringen her…

Den praktiske opgave:

Inddrag børnene i sorteringen

Beskrivelse

Tag jeres affald fra husholdningen med ud til beholderne. Tag gerne lidt forskelligt affald med (både dagrenovation, pap, metal og måske endda et batteri og gamle sko, der kan blinke (skjult elektronik))

Snak om, hvor det forskellige affald skal hen, og lad barnet tømme affaldet i den rigtige beholder:

 • Pap, papir, blød plast og pose med tekstiler i det ene rum af genbrugsbeholderen
 • Glas, metal og hård plast i det andet rum af genbrugsbeholderen
 • Madaffald og uhygiejnisk affald skal i dagrenovation
 • Batterier og småt elektronik i frysepose på låget
 • Større elektronik skal afleveres på genbrugspladsen

Tip: Denne opgave kan også laves i forlængelse af opgaven “Find affald i naturen” – opgave 2.

Formål:

 • At lære hvordan man helt praktisk sorterer ved beholderen
 • At forstå opdelingen i beholderene
 • At give afsæt til næste emne Kom med på genbrugspladsen

Du skal du bruge:

 • Forskelligt affald.
 • Affaldsbeholderne hjemme hos jer selv
 • Print evt. denne sorteringvejledning som udgangspunkt for snakken. Fint evt. mere information og videomateriale her…

Snak med børnene om:

 1. Hvor kommer affaldet fra?
  • Madrester, indpakning og tom emballage…
 2. Hvordan opbevare I affaldet inde i huset?
  • Beholdere under vasken, i skabet, bag døren…
 3. Er affaldet rent og tørt?

Opgave 2:

Den videre vej

Voksenviden før opgaven

Den videre vej

Det affald I smider i den almindelige skraldespand, bliver kørt til forbrændingsanlægget i Sønderborg.

Her bliver affaldet brændt, og energien udnyttes til strøm og fjernvarme. Men det betyder også, at de ressourcer, som er i affaldet, går tabt.

Det affald, I smider i genbrugsbeholderen bliver kørt to forskellige steder hen.

 • Papir, pap og plastfolie bliver kørt til genbrugspladsen i Aabenraa Her sorteres affaldet ved håndkraft. Når det er sorteret i rene affaldstyper, sendes det videre til genanvendelse. Pap og papir bliver f.eks. solgt til firmaer, der laver toiletpapir, køkkenrulle og æggebakker af det.
 • Glas, metal og hård plast bliver kørt til Dansk Affald i Vojens. Her er der først en manuel kontrol, hvor forkert sorteret affald bliver taget fra. Derefter bliver affaldet sorteret maskinelt. Affaldet bliver hver for sig sendt videre til genanvendelse. Eksempelvis bliver glasset solgt til yderligere sortering og omsmeltning i Næstved. I sidste ende bliver det til nye drikkeflasker og emballageglas.

Den praktiske opgave:

Den videre vej

Beskrivelse:

I denne opgave skal I gennemgå, hvad der sker med jeres affald, når først skraldebilen har hentet det. Gør det evt. i forlængelse opgave 1.

Sæt dig godt til rette med børnene og se følgende videoer:

(Den videre vej kan vi desværre ikke praktisk gøre sammen med jer, men I må meget gerne sige hej til skraldemanden næste gang, I møder ham.)

Formål:

Give barnet et indblik i, at affaldet ikke bare forsvinder ved skraldebilen, men at det er starten på vej mod nye ting.

Det skal du bruge:

 • En tablet eller pc

Snak med børnene om:

 • Kan du huske, da vi var ude og sortere ved affaldsbeholderne/skraldespandene?
 • At der sker en yderligere sortering af affaldet – f.eks. at papir, papir og blød plast bliver håndsorteret i Aabenraa

Tip: Har de ældste børn mod på mere, kan du opfordre underviseren til at tage hul på forløbet “Kom med på genbrugspladsen”, som er målrettet undervisning af elever i 4. – 6. klasse.

16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser