Arwos A/S

Find affald i naturen

I to praktiske opgaver sætter vi fokus på det affald, som bliver smidt i naturen. Hvad kan nedbrydes, og hvordan skal affald sorteres? Opgaverne er målrettet til hjemmeundervisning af elever fra 0. til 3. klasse.

Opgave 1: Indsamling af affald i naturen

Vokseviden før opgaven:

Hvad hører til i naturen

Så snart affald smides i naturen, begynder en nedbrydning til mindre dele. Organisk materiale bliver nedbrudt på få uger. Det kan f.eks. være æbleskrog, hundelort og døde dyr.

Nedbrydningen af organisk materiale sker ved, at naturens nedbrydere – orme, larver, bænkebidere og tusindben (kaldet detrivorer) begynder at spise og findele det organiske affald. Herefter overtager bakterier og svampe arbejdet og klarer den sidste del af nedbrydningen.

Med uorganisk materiale går det ikke så nemt. Det kan derimod ligge i mange hundrede år uden nævneværdig nedbrydning. Det kan for eksempel være emballageaffald af plast, glas eller metal.

Bakterier og insekter kan nemlig ikke nedbryde den type materialer. De fleste uorganiske materialer nedbrydes (primært af) – forvitring af vejr og vind. Det er en langsom proces, og derfor ligger den slags affald i naturen i mange år.

Duften fra en sodavandsdåse eller posen fra madpakken kan også tiltrække alt fra insekter, mus og fugle til pindsvin og ræve. Når dyrene går i gang med at undersøge affaldet, kan de nemt skære sig på det, blive fanget i det eller kvalt, når de forsøger at spise det.

For at introducere begrebet affald, starter vi med at kigge på det nære og håndgribelige: Det affald, der ligger rundt omkring i naturen.

Den praktiske opgave:

Affaldsindsamling

Beskrivelse

Gå en tur i et område I ofte besøger: Haven, parken, skoven, legepladsen osv. Saml det affald sammen, som I finder, og tag det med hjem.

(Hvis I ikke har lyst til at samle andres affald, kan I selv lægge noget ud i området i forvejen – men husk at få det hele med hjem – eller I kan samle forskelligt sammen, inden det ender i skraldespanden.)

Formål:

Indsamling af affald er en introduktion til emnet om, at ikke alt affald hører til i naturen. Ved at bruge et velkendt område skaber i relevans til børnenes hverdag. Derudover kan opgaven bruges til at sætte fokus på, hvordan man færdes i naturen.

Du skal bruge

 • Et godt sted til gåturen
 • Poser til indsamling
 • Brug evt. denne PDF, som udgangspunkt for en snak om, hvor lang tid det tager naturen at nedbryde affald. Download og print den her: Akademiet – Nedbrudt affald
 • Evt. handsker, trafikveste og gribetænger (I er velkommen til at låne “Skrald i naturen”-kit hos Arwos. Hvert kit består af 10 sæt handsker, 10 gribetænger samt 10 veste.)

Snak med børnene om:

 1. Hvor affaldet kommer fra?
  • Madrester, indpakning og tom emballage.
  • Hvad gør I med affald derhjemme?
 2. Om det forsvinder af sig selv?
  • Hvad kan naturen selv “spise”  f.eks. æbleskrog og hvad kan naturen ikke, f.eks. plastik.
 3. Om dyrene kan finde på at spise det?
  • Dufter eller ligner affaldet mad?
 4. Hvad man kan gøre af sit affald?
  • Tage det med hjem
  • Bruge skraldespanden
 5. Om der er noget affald, man gerne må smide i naturen?
  • Æbleskrog vs. plastik affald

Opgave 2: Sorteringen

Voksenviden før opgave 2:

Om sortering

Det affald, som du afleverer til Arwos, skal sorteres i følgende grupper:

1. Genbrugsbeholderen – rum 1

 • Pap
 • Papir
 • Blød Plast

Affaldet skal være tørt, rent for at det må komme i genbrugsbeholderen. Vådt pap kan mugne og ødelægge andet affald i den videre sortering og behandling.

2. Genbrugsbeholderen – rum 2

 • Metal
 • Glas
 • Hård Plast

Har skal affaldet også være rent og tørt. Plastikbøtter eller konservesdåser skal derfor skylles for synlige madrester, inden de smides til genbrug. Er du i tvivl, så smid det i skraldespanden.

3. Dagrenovation

 • Madrester
 • Uhygiejnisk affald
 • Beskidt affald.

Det gælder også emballage, hvor hård og blød plastik er sat sammen. Maskinerne, som sorterer affaldet efterfølgende, kan ikke adskille materialer, som er sat sammen af forskellige affaldstyper. Det kan f.eks. være en papkarton med plastiktud.

…og hvad så med affald fundet i naturen?

Henkastet affald er ofte meget beskidt, vådt og delvist nedbrudt. Derfor vil den egentlige genanvendelse af materialet være kraftigt forringet. Metal, glas og hård plastik kan skylles rent, men pap og papir fundet i naturen bør som udgangspunkt smides i skraldespanden.

Læs evt. mere her…

Den praktiske opgave:

Sortering af det fundne affald

Beskrivelse:

Læs alt det fundne affald ud på jorden. Lad børnene sortere det efter deres egne kategorier. Det kan f.eks. være farve, størrelse, materialer osv.

Prøv at sortere affaldet efter forskellige kategorier. Brug din “voksenviden” til at hjælpe børnene til at sortere rigtigt.

Formål:

Opgaven er en introduktion til sortering og kategorisering af affaldet. Derudover skal den øge børnenes materialekendskab (visuel og taktil læring)

Det skal du bruge:

 • Evt. en vandfast dug, til at lægge affaldet på.
 • Hav poser ellers kasser klar til e forskellige affaldskategorier.
 • Print evt. en sorteringsvejledning her…
 • Afhent evt. et “skrald-i-naturen”-mærke på biblioteket, så I kan komme af med affaldet – uden at skulle fylde jeres egen skraldespand. Læs mere her…

Snak med børnene om:

 • Hvad betyder det “at sortere”?
 • Materialer – hvordan føles de, har de en lyd, er de hårde, bløde, ru osv.?

 

16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser