Arwos A/S

Find affald i naturen

Henkastet affald

Når affald bliver smidt i naturen, kaldes det henkastet affald. Her vil det det hurtigt tiltrækker sig opmærksomhed fra store og små dyr, der er på evig jagt efter mad. Duften fra en sodavandsdåse eller posen fra madpakken kan hurtigt tilkalde alt fra insekter, mus, fugle, pindsvin og ræve. Når dyrene går i gang med at undersøge affaldet, kan de nemt skære sig på det, blive fanget i det eller kvalt når de forsøger at spiser det.

Opgave 1 – Affaldsindsamling

Gå en tur i området omkring børnehaven – eller i et område I ofte besøger. Saml det affald sammen som I finder, og tag det med hjem.

Hvis I ikke har lyst til at samle andres affald, kan I selv lægge noget ud i området i forvejen – men husk at få det hele med hjem.

Formål:

Introduktion til emnet.
Skabe relevans.
Fokus på hvordan man færdes i naturen.

Snak om:

Hvor affaldet kommer fra.
Om det forsvinder af sig selv.
Om dyrene kan finde på at spise det.
Hvad man ellers kan gøre af sit affald.
Om der er noget affald, man gerne må smide i naturen.

Forberedelse

Find et godt sted til gåturen
Poser til indsamling
Lån skrald i naturen kit fra Arwos

Sortering

Ved Arwos sorterer vi til dagligt affaldet i følgende fraktioner/materialetyper:

PPP

  • Pap
  • Papir
  • Blød Plast

MGP

  • Metal
  • Glas
  • Hård Plast

Dagrenovation

Det kan være det våde og beskidte affald som lillebrors ble, men også f.eks. emballager hvor hård og blød plastik sætter sammen. Hvis ikke vi skiller det fra hinanden, så gør ingen – for de maskiner affaldet kommer til senere kan ikke finde ud af det. Men det kan du og jeg!

Generelt skal det siges om henkastet affald, at det ofte er meget beskidt, vådt og delvist nedbrudt, og derfor vil den egentlige genanvendelse af materialet være kraftigt forringet – dog kan MGP-fraktionen skylles, i sær glas og metal.
Pap og papir fundet i naturen bør i udgangspunktet smides til dagrenovation, da det oftest er vådt og beskidt og ikke længere lever op til de krav der er til genanvendelse.

Læs evt. mere her: https://arwos.dk/affald-og-genbrug/sortering-i-genbrugsbeholderen/tips-til-sortering/

Opgave 2 – Sortering

Læg alt det affald I har samlet ud på jorden. Lad børnene sortere det efter deres egne kategorier. Det kan fx være farve, størrelse, materialer osv.

Prøv at sortere affaldet efter forskellige kategorier.

Formål:

Introduktion til sortering og katagorisering
Materialekendskab – visuel og taktil læring

Snak om:

Hvad betyder det “at sortere”
Materialer – hvordan føles de, har de en lyd, hård, blød, ru osv.

Forberedelse:

Læg gerne en vandfast dug, som vi kender fra billedkunst, under. Og hav en pose/kasse til de ønskede/mulige sorteringer stående klar.
Afhent evt. et “skrald-i-naturen-mærke på biblioteket, så I kan komme af med affaldet – uden at skulle fylde jeres egen skraldespand. Læs mere her: https://arwos.dk/skrald-i-naturen

Så snart affald smides i naturen, begynder det at blive nedbrudt til mindre dele.

Organisk materiale bliver nedbrudt på få uger. Det kan f.eks. være æbleskrog, hundelort, døde dyr.

Nedbrydningen af organisk materiale sker ved, at naturens nedbrydere – orme, larver, bænkebider, tusindben og andre detrivorer begynder at spise og findele det organiske affald og andre døde planterester der ligger på jorden. Herefter overtager bakterier og svampe arbejdet, og klarer den sidste del af nedbrydningen.

Uorganisk materiale ligger derimod i mange hundrede år. Det kan for eksempel være emballageaffald af plast, glas eller metal.
Bakterier og insekter kan nemlig ikke nedbryde den type materialer. De fleste uorganiske materialer nedbrydes overvejende gennem forvitring af vejr og vind, og da det er en langsom proces, ligger den slags affald i naturen i mange år.

For at introducere begrebet affald, starter vi med at kigge på det nære og håndgribelige – nemlig det affald der ligger rundt omkring i naturen.

4. december 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 13:00
Deponi
07:00 - 14:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status