Arwos A/S

Sanering og separatkloakering af Barkmøllegade

Arwos etablerer nye regn- og spildevandsledninger i Barkmøllegade

Kontakt ved Arwos

Projektleder Bianca Dam
E-mail: biad@arwos.dk
Mobil: 52 36 60 19

 

Kontakt ved Drengsted Entreprenørfirma A/S

Formand Mikkel Schmidt
E-mail: mesc@drengsted.dk
Mobil: 24 25 39 03

Arwos etablerer nye regn- og spildevandsledninger i Barkmøllegade i henhold til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022. I forbindelse med separatkloakeringen etableres endvidere en ny vandforsyningsledning.

Formålet med at etablere nye ledningerne er dels at forny det gamle ledningssystem samt at begrænse mængden af overløb til Aabenraa Fjord samt regnvand der ledes til Stegholt Renseanlæg.

Det forventes, at projektet opstartes i uge 42 og afsluttes med udgangen af november.

Tidsplan

Uge eller periodeHvorHvad
Uge 42 - 48BarkmøllegadeEtablering af ny vandforsyningsledning samt separatkloakering.

Projekttegning

Barkmøllegade – projekttegning

Kan trafikgener forventes?

I forbindelse med projektet vil Barkmøllegade blive helt eller delvis spærret. Entreprenøren vil kontakte de enkelte beboere efterhånden, som projektet skrider frem. Såfremt det ikke er muligt at parkere på egen grund kan Aabenraa Kommune udstede en p-tilladelse til det nærliggende .

Kontakt Lena Kjær Bramsen på mail: lkbr@aabenraa.dk.

Hvordan påvirkes affaldsindsamlingen?

Det forstående arbejde kommer til at fylde, men du skal gøre som du plejer i forhold til placering af din affaldsbeholder før tømning. Altså, gør du normalt ikke noget – så fortsæt med det.

Hvad er en kloakseparering?

I dag er kloakken en såkaldt fælleskloak. Det betyder, at spildevand og tag- og overfladevand ledes i samme rør.

Når separeringen er færdig ledes tag- og overfladevand i sit eget systemet og spildevandet i et andet. Spildevandet ledes fortsat til renseanlægget, men regnvandet i fremtiden ledes til lokal bassiner.

Hvad skal jeg lave/betale?

Arwos etablerer kloakledningerne i vejen, og når vi kommer forbi dit hus, etablerer vi stikledninger til henholdsvis regn- og spildevand. Se forholdene omkring din ejendom på det kloakplanen (indsæt link).

Hvis du får to stik til din ejendom skal du etablere og betale separeringen på din egen grund. Selve tilslutningen til de nye regn- og spildevandsledninger skal foretages af en aut. kloakmester. Kloakmesteren udarbejder i den forbindelse en færdigmelding, som han sender ind til Aabenraa Kommune. På den måde ved Aabenraa Kommune, at din ejendom nu er separatkloakeret.

Mener du derimod, at din ejendom allerede er separatkloakeret, skal du snarest kontakte Aabenraa Kommune på mail spildevand@aabenraa.dk for at få dette bekræftet og give besked til vores entreprenør. Herefter kan entreprenøren tilslutte dine ledninger på det nye system i forbindelse med etableringen af de nye ledninger i vejen.

Hvornår skal jeg senest koble om?

Efter vores færdigmelding har du minimum 6 måneder til at tilslutte dig de nye skelbrønde.

Færdigmeldingen sker ved, at du får en autoriseret kloakmester til at gennemføre og godkende tilslutningen. Færdigmelding sendes til Aabenraa Kommune, som registrerer omkoblingen.

Nyttige link

Bekendtgørelse om kloakarbejder

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
23. oktober 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 13:00
Deponi
07:00 - 14:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status