banner din kloak Bylderup-bov 2017

Kloakken i Bylderup-Bov

Om anlægsarbejdet

I foråret 2017 gennemførte Arwos en tv-inspektion af den offentlige del af kloakken i dele af Bylderup-Bov, fordi stigende grundvand skaber problemer med indtrængende vand i kloakken og deraf følgende opstigende vand i toiletter og afløb hos nogle beboere. Denne undersøgelse er nu tilendebragt. Du kan læse mere nedenfor.

Arwos begynder i uge 33 at renovere utætte kloakbrønde og stikledninger i Bylderup-Bov i den offentlige del af kloaknettet. Arbejdet opdeles i 3 etaper.

Renoveringsmetoden er typisk, at utætheder tætnes med injicering (revner forsegles med tætningsmasse som udvider, lukker og forsegler revnen). Til sidst glittes brøndens bund/vægge over, så brønden fremstår med glatte og tætte overflader. Omfanget af injicering er individuelt fra brønd til brønd.

Enkelte brønde tætnes med en glasfiberstrømpe, princippet er det samme, som når Arwos forer kloakledninger.

Stikledninger renoveres med en strømpeforing.

Brøndrenovering og stikledninger udføres i perioden 33-34-35 + (41). I uge 41 tætnes de brønde som skal have en "strømpe".

Det er udvalgte brønde og stikledninger under de enkelte etaper, som skal renoveres. Berørte lodsejere vil få besked ca. 1-2 uger, inden arbejdet starter. 

Vi forventer ikke, at arbejdet vil give anledning trafikale problemer. Arbejdet udføres for Arwos af Entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S.

 

Tidsplan

Tidsplanen er vejledende, men vi vil forsøge hele tiden at tilpasse den her på hjemmesiden med opdateringer.

 

Etape  Vejnavn  Periode
Etape 1  
 Bylderup Kirkevej, Bylderup-Bov Bygade,
 Garverland, Gl. Sottrupvej, Gravløkke,
 Moseløkke og Mørkær 

 August uge 33-34
Etape 2
 Nystadvej, Slogsgade, Smedeland,
 Surreroj og Åløkke

 August uge 34-35
Etape 3  
 Bylderup Kirkevej, Slogsgade og
 Åløkke  

 Oktober uge 41

Der udsendes postkort til berørte lodsejere. Hvis det er en udlejningsejendom, bedes ejer give besked til lejer.

 

Værd at vide:

Det kan være nødvendigt at spule kloakken, derfor skal du:

 • Lukke toiletsædet på kummerne og lægge noget tungt ovenpå.
  Når vi spuler, er der risiko for, at der opstår overtryk helt ind i køkkenet, badeværelset, bryggerset mv.
 • Afskærme afløb og håndvaske.
  Du kan lægge en klud, avis eller lignende over afløbet og placere noget ovenpå, f.eks. toiletspanden.

Inden evt. spuling vil berørte lodsejere blive kontaktet.   

 

Dét har vi gjort i 2017

Fra januar 2017 iværksætter Arwos i samarbejde med Aabenraa Kommune en systematisk gennemgang af kloakken i Bylderup Bov.

Det gør vi, fordi grundvandsstanden i disse år stiger pga. de voksende regnmængder. Grundvandet trænger sågar ind i kloakken. Det kræver en målrettet indsats - og i første omgang et systematisk overblik.

 

Når vi kommer forbi dit hus, gør vi følgende:

VIGTIGT: Læs også "Husk - inden vi kommer". Du finder punktet nedenfor.

 1. TV-inspicerer den offentlige kloak. Vi sender en lille kamera-bil ned i kloakken. På den måde får vi klarhed over tilstanden i kloakken. Er der revner eller andre skader, og hvor står grundvandet højt i kloakken.
 2. Tv-inspicerer stikledningen fra din grund til den offentlige kloak.
  Ligeledes tjekker vi, om der er brud fra din stikledning og ud til den offentlige kloak. Dermed får vi også kortlagt, hvor grundvandet står højst.
 3. Sender grønt sporingsvæske i tagrenden for at tjekke fejlkoblinger.
  Aabenraa Kommune har givet os tilladelse til at hælde sporingsvæske i private tagbrønde. Når kloakken er overfyldt, er der behov for at få styr på evt. fejlkoblinger. Finder vi fejlkoblinger eller lignende på din grund, hører du nærmere.
 4. Efter TV-inspektionen, vil du modtage en seddel i din postkasse, hvor TV-firmaet skriver om din kloak er i orden, om du vil blive kontaktet af Arwos indenfor 10 dage.

  Der er mulighed for, at du kan tilkøbe en TV-inspektion af dit interne kloaksystem (kloaksystemet indenfor skel). Læs mere under punktet "Spørgsmål".

VIDEO: Se hvordan tv-inspektionen foregår ved at klikke her

 

Har du flere Spørgsmål

Kontaktinformation

Spørgsmål til projektet:

Arwos:
Projektleder Lone Bomberg Andersen, lba@arwos.dk eller tlf. 76930000

Per Aarsleff A/S:
Projektleder Jane Olsen, mail: jol@aarsleff.com
Projektleder Anders Brændholt Rasmussen, abr@aarsleff.com

Aabenraa Kommune:
Miljøafdeling Anders Hansen, tlf. nr. 7376 8292 eller Lisbeth Møller Jensen tlf. nr. 7376 7676
Byggesagsafdeling, Byg tlf. 7376 7347