banner din kloak Bylderup-Bov2

Kloakken i Bylderup-Bov

Fra januar 2017 iværksætter Arwos i samarbejde med Aabenraa Kommune en systematisk gennemgang af kloakken i Bylderup Bov.

Det gør vi, fordi grundvandsstanden i disse år stiger pga. de voksende regnmængder. Grundvandet trænger sågar ind i kloakken. Det kræver en målrettet indsats - og i første omgang et systematisk overblik.

Bliv klogere på udfordringerne i videoen her:

Dét har vi gjort i 2017

Når vi kommer forbi dit hus, gør vi følgende:

VIGTIGT: Læs også "Husk - inden vi kommer". Du finder punktet nedenfor.

  1. TV-inspicerer den offentlige kloak. Vi sender en lille kamera-bil ned i kloakken. På den måde får vi klarhed over tilstanden i kloakken. Er der revner eller andre skader, og hvor står grundvandet højt i kloakken.
  2. Tv-inspicerer stikledningen fra din grund til den offentlige kloak.
    Ligeledes tjekker vi, om der er brud fra din stikledning og ud til den offentlige kloak. Dermed får vi også kortlagt, hvor grundvandet står højst.
  3. Sender grønt sporingsvæske i tagrenden for at tjekke fejlkoblinger.
    Aabenraa Kommune har givet os tilladelse til at hælde sporingsvæske i private tagbrønde. Når kloakken er overfyldt, er der behov for at få styr på evt. fejlkoblinger. Finder vi fejlkoblinger eller lignende på din grund, hører du nærmere.
  4. Efter TV-inspektionen, vil du modtage en seddel i din postkasse, hvor TV-firmaet skriver om din kloak er i orden, om du vil blive kontaktet af Arwos indenfor 10 dage.

    Der er mulighed for, at du kan tilkøbe en TV-inspektion af dit interne kloaksystem (kloaksystemet indenfor skel). Læs mere under punktet "Spørgsmål".

VIDEO: Se hvordan tv-inspektionen foregår ved at klikke her

 

Tidsplan

Uge 31-32-33 tætning af brønde og strømpeforing. Berørte lodsejere vil få direkte besked.

Spørgsmål til projektet

Kontaktinformation

Spørgsmål til projektet: Arwos' projektleder Lone Bomberg Andersen, lba@arwos.dk eller tlf. 76930000

Aabenraa Kommunes, Miljøafdeling Anders Hansen, tlf. nr. 7376 8292 eller Lisbeth Møller Jensen tlf. nr. 7376 7676
Aabenraa Kommunes, Byggesagsafdeling, Byg tlf. 7376 7347