banner din kloak Bylderup-Bov 2017

Kloakken i Bylderup-Bov

Om anlægsarbejdet 

I foråret 2017 gennemførte Arwos en tv-inspektion af den offentlige del af kloaksystemet i dele af Bylderup-Bov, fordi stigende grundvandsstand skaber
problemer med indtrængende vand i kloaksystemet.

Arwos har i de seneste måneder renoveret utætte kloakbrønde og utætte stikledninger i Bylderup Bov.

I den kommende tid renoverer Arwos utætte og beskadigede hovedkloakl-
edninger i Bylderup Bov. Kloakrenoveringen vil blive udført ved såkaldte strømpeforinger, hvor de eksisterende kloakledninger fores indvendigt.

Denne metode betyder, at der ikke vil ske opgravning, da alle arbejder udføres via åbne kloakdæksler.

Arbejdet udføres af firmaet Aarsleff A/S. Aarsleff A/S vil både før og under arbejdet holde berørte grundejere orienteret om tidspunktet for de forskellige aktiviteter, der knytter sig til arbejdets udførelse.

 

Tidsplan

Tidsplanen er vejledende, men vi vil forsøge hele tiden at tilpasse den her på hjemmesiden med opdateringer.

2017:

Uge 49 og 50: Hovedkloaksystemet rengøres ved højtryksspuling og der foretages opmåling af kloaksystemet.

 

2018:

Uge 2 og 3: Klargøring før strømpeforing af kloakledninger.

Uge 4 – 8: Strømpeforing af kloakledninger.

Uge 9 – 10: Tv-inspektion af de strømpeforede kloakledninger.

Uge 10 – 11: Renovering af kloakbrønde på hovedledningssystemet.

  

Værd at vide:

I forbindelse med højtryksspuling af kloaksystemet anbefales det at I/du gør følgende:

· Hvis du har en skelbrønd, kan du sørge for, at der sker udluftning i brønden
  ved f.eks. at løfte dækslet delvist af, så der ikke kan opstå over- eller under-
  tryk i kloakledningerne.

Husk afspærring omkring dækslet for at undgå ulykker.


Er skelbrønden ikke tilgængelig, skal du afdække afløbene:

· Læg en gulvklud over toilettet. Slå toiletbrættet ned og stil noget tungt
  ovenpå, som eksempelvis en spand med vand.

· Afdæk alle afløb (gulvafløb, håndvask, badekar, køkkenvask) med en
  fugtig klud og stil noget tungt oven på afløbene.

· Efter højtryksspuling bør du afslutningsvis efterfylde alle afløb med
  vand, idet vandlåsene i afløbene kan være tømt.


Aarsleff A/S har i uge 48 sendt besked om højtryksspuling til samtlige berørte grundejere.


Dét har vi gjort i 2017

Fra januar 2017 iværksætter Arwos i samarbejde med Aabenraa Kommune en systematisk gennemgang af kloakken i Bylderup Bov.

Det gør vi, fordi grundvandsstanden i disse år stiger pga. de voksende regnmængder. Grundvandet trænger sågar ind i kloakken. Det kræver en målrettet indsats - og i første omgang et systematisk overblik.

 

Når vi kommer forbi dit hus, gør vi følgende:

VIGTIGT: Læs også "Husk - inden vi kommer". Du finder punktet nedenfor.

  1. TV-inspicerer den offentlige kloak. Vi sender en lille kamera-bil ned i kloakken. På den måde får vi klarhed over tilstanden i kloakken. Er der revner eller andre skader, og hvor står grundvandet højt i kloakken.
  2. Tv-inspicerer stikledningen fra din grund til den offentlige kloak.
    Ligeledes tjekker vi, om der er brud fra din stikledning og ud til den offentlige kloak. Dermed får vi også kortlagt, hvor grundvandet står højst.
  3. Sender grønt sporingsvæske i tagrenden for at tjekke fejlkoblinger.
    Aabenraa Kommune har givet os tilladelse til at hælde sporingsvæske i private tagbrønde. Når kloakken er overfyldt, er der behov for at få styr på evt. fejlkoblinger. Finder vi fejlkoblinger eller lignende på din grund, hører du nærmere.
  4. Efter TV-inspektionen, vil du modtage en seddel i din postkasse, hvor TV-firmaet skriver om din kloak er i orden, om du vil blive kontaktet af Arwos indenfor 10 dage.

    Der er mulighed for, at du kan tilkøbe en TV-inspektion af dit interne kloaksystem (kloaksystemet indenfor skel). Læs mere under punktet "Spørgsmål".

VIDEO: Se hvordan tv-inspektionen foregår ved at klikke her

 

Har du flere Spørgsmål

Kontaktinformation

Spørgsmål til projektet:

Arwos:
Projektleder Christoffer Hansen, e-mail: clh@arwos.dk eller tlf. nr. 2498 9952

Aarsleff A/S:
Projektleder Martin Vingløv Jensen, e-mail: mvj@aarsleff.com eller tlf. nr. 4044 2582