Arwos A/S

Renovering af vandledning – Rugkobbel

Læs mere om renoveringen af vandledningen ved Rugkobbel

Kontaktinformation

Projektleder
Lone Bomberg Andersen
lba@arwos.dk
Tlf. 76 93 09 46

Arwos går i gang med renovering af vandledningen i Rugkobbel. Den eksisterende støbejernsledning skal omlægges til en ny PE-ledning. Når vi etablerer en ny vandledning, skyldes det, at den eksisterende støbejernsledning er slidt og vi har de senere år haft en del brug på ledningen.

Den berørte strækning er fra krydset Tøndervej og frem til kolonihaverne.

Anlægsarbejdet udføres primært som styret boring, med enkelte punkt udgravninger. Den nye vandledning placeres i fortovets østlige side.

Arbejdet udføres for Arwos af Bække Entreprenørforretning ApS.

 

 

Tidsplan

Tirsdag den 3. september 2019 påbegyndes anlægsarbejdet og vil pågå frem til omkring den 1. oktober 2019, hvor arbejdet forventes at være afsluttet.

Bemærk:
De anførte tidspunkter er planlagte og kan ændre sig, hvis der opstår uventede komplikationer i forbindelse med anlægsarbejdet.

 

Trafikale forhold

Der må påregnes mindre gener omkring punktudgravningerne, hvor det vil blive skiltet at cykelsti/fortov ikke kan benyttes.

Affaldsindsamling

Arwos, som også står for tømning af skraldespand og genbrugsbeholder, sørger for, at der under anlægsarbejdet afhentes affald på samme dage som sædvanligt. Er gravearbejdet i gang foran en indkørsel vil entreprenøren være behjælpelig med at få beholderen forbi udgravningen.

Information

Det vil i forbindelse med omkobling til den nye vandledning være nødvendigt i kortere perioder at afbryde for vandet. Inden der afbrydes for vandet vil i blive adviseret via Arwos-sms ordning.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte projektleder. Se info ovenfor

 

↑ Til toppen
28. februar 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 13:00
Deponi
07:00 - 14:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status