Kloakering af Lundsbjerg Møllevej

Orientering om projektet

Ifølge Aabenraa Kommune spildevandsplan 2014 – 2017 skal Lundsbjerg Møllevej 3 – 40 og Flensborgvej 278 kloakeres.

Der er i alt ni ejendomme, som skal spildevandskloakeres i 2018. Der etableres en hovedpumpestation ved Lundsbjerg Møllevej 14B, og herfra etableres en spildevandsledning frem til Lundsbjerg Møllevej 3 og frem til Lundsbjerg Møllevej 36. Der etableres en trykledning fra Lundsbjerg Møllevej 36 til nr. 40, hvor der sættes en villapumpestation.

Fra hovedpumpestationen etableres en trykledning frem til Lundsbjerg Industrivej, hvor spildevandet tilsluttes eksisterende system.

Arwos har foretaget forundersøgelse, udarbejdet detailprojekt og udbuds-
materiale for spildevandskloakering af ejendommene.

Der har været afholdt licitation med fire bydende. Nørgaard anlæg var billigst og har derfor fået overdraget entreprisen.

Den 14. juli 2017 er der sendt informationsmateriale til de berørte lodsejere og den 24. august 2017 har der været afholdt dialogmøde med lodsejerne, kommunen og Arwos på Lundsbjerg Møllevej 3.

 

Entreprenørarbejdet

Nørgaard Anlæg har planlagt at starte med gravearbejdet mandag den 12. februar og forventer at være færdige omkring den 1. juni 2018.

Gravitationsledningen i Lundsbjerg Industrivej og trykledningen i Gammel Tinglevvej samt Flensborgvej etableres som styret boring (opgravningsfri). Resten af arbejdet vil foregå ved traditionel opgravning. Der vil dagligt ske jævning og retablering af udgravninger.

 

Tidsplan 2018 

Her kan du se entreprenørens tidsplan.

pdfTidsplan uge 6-23 (2018) ver. 1.0 

Projekttegninger

Her kan du se projekttegningen.

pdf01 Lundsbjerg Møllevej kloakplan - ver. 1.0

Trafikforhold

Under arbejdet på Lundsbjerg Industrivej og Tinglevvej vil kørebanen være åben i et spor. Flensborgvej vil være åben i alle fire spor. Fra Flensborgvej og frem til Lundsbjerg Møllevej 3 vil vejen være åben i et spor.

Lundsbjerg Møllevej vil være spærret for gennemkørsel ca. 8 uger fra omkring uge 12 og frem til ca. uge 20. Gående og cyklister vil kunne passere.

Vi beklager de gener, det medfører for beboerne og øvrige trafikanter.

Kontakt oplysninger:

Arwos:
Projektleder Robin N. Madsen, rnm@arwos.dk - tlf.: 20 13 40 11

Nørgaard Anlæg:
Projektleder Lars Duborg, tlf.: 29 12 27 85
Formand på pladsen Bo Schmidt tlf.: 24 27 02 85