banner din kloak Slotsgade

Nye rør og ledninger på Nygade og Møllegade

Arwos udskifter kloak og vandledninger under Møllegade og Nygade (fra Vestergade til Nygade 33). Vi forventer at starte selve anlægsarbejdet den
1. november 2018.

Når vi går i jorden, udskifte vi den gamle kloak med en ny. Der bliver tale om en delvis separering. Dvs. vi lægger to nye rør, hvoraf det ene skal lede vejvand og det tagvand, som peger ud mod vejen. Det andet rør skal lede spildevand og det øvrige regnvand. Den delvise separering kommer ikke til at koste dig noget, fordi der er tale om et ældre tæt bebygget området, hvor en fuld separering ikke er mulig.

I samme ombæring udskifter Aabenraa-Rødekro Fjernvarme de fælles fjernvarmeledninger.

Tidsplan

Den endelige tidsplan fastlægges i samarbejde med entreprenør. Entreprenøren vælges ca. uge 41 efter afsluttet udbud.

Oktober
I henhold til Byggeloven §12 skal bygningernes tilstand billeddokumenteres, inden anlægsarbejdet begynder. Alle lodsejere har fået brev fremsendt inden fotoregistreringen påbegynder.

November
Vi forventer at gå i jorden i den sydlige del af Nygade (mod Vestergade) omkring den 1. november

Mere information på vej

Når vi nærmer os opstarten, får du mere information om projektet, og de gener det vil medføre. Har du spørgsmål inden da, kan du kontakte projektleder hos Arwos, Christoffer Lindskov Hansen, tlf. 2498 9952, clh@arwos.dk