banner dit drikkevand vandarbejder klinkbjerg

Renovering af vandledning i Klinkbjerg, Aabenraa

I uge 34 på går et større kloakprojekt i Klinkbjerg, hvor der vil være opgravning af vejen. For at genere beboere og trafikken mindst muligt har Arwos valgt
samtidig at udføre renovering af vores vandledning i Klinkbjerg, ligesom der etableres en ny vandledning fra Callesensgade til Borgmester Finks Gade. Arbejdet udføres fra uge 34 og forventes endelig afsluttet medio 2018.

Arbejdet udføres for Arwos af Entreprenørfirmaet Arkil A/S.


Om anlægsarbejdet

Vi skal have renoveret vores vandledning i Klinkbjerg. Arbejdet omfatter en ny vandledning fra Callesensgade til Borgmester Finks Gade samt stikomkoblinger til de ejendomme, som er koblet på vandledningen. Arbejdet udføres som opgravning og er koordineret i forhold til et større kloakprojekt i Klinkbjerg.

I forbindelse med stikomkoblinger må der forventes mindre gener i form af afbrydelser af forsyningen. Når der efter stikomkoblingerne igen kommer vand i vandhanen, kan vandet være misfarvet. Det er ganske uskadeligt og kan afhjælpes ved at åbne for vandhanerne og lade vandet løbe godt igennem, til der ikke er misfarvning.

Berørte lodsejere i forbindelse med stikomkoblinger vil få direkte besked.

Der vil blive skiltet med omkørsel under projektet af hensyn til trafikforhold og kollektiv transport.

Tidsplan

Tidsplanen er vejledende, men vi vil forsøge hele tiden at tilpasse den med opdateringer.

Vi starter i uge 34 med strækningen fra Callesensgade til Lavgade, hvor der etableres midlertidig vandforsyning til berørte ejendomme.

Vi forventer, at strækningen fra Lavgade til Borgmester Finks Gade kan påbegyndes medio oktober.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til projektet, er du altid velkommen til at kontakte:

Projektleder Lone Bomberg Andersen, lba@arwos.dk