banner dit drikkevand vandarbejder Kilen3

Renovering af vandledninger på Kilen

Vi skal lægge en ny vandledning i Kilen fra Kathalen til Lindsnakkevej, samt stikomkoblinger i Kilen.

I forbindelse med stikomkoblinger må der forventes mindre gener. De berørte borgere vil blive orienteret.

Arbejdet udføres i perioden fra efter påske til sommerferien.

 

Tidsplan

Periode  Aktivitet Status
18. april - 8. maj  Hovedledning fra Kathale-Kilen       
8. maj - 17. maj  Stikomkobling til hovedledning
 Kathale-Kilen
 
22. maj - 6. juni     Stikomkobling fra hovedledning
 H.P. Hansens Gade til Kathale
 
6. juni - 19. juni    Omkobling ved Lindsnakkevej  
     

Trafikforhold og kollektiv transport under projektet:
Der kan i forbindelse med opgravning ved overkørsler være mindre gener, men vil i vid udstrækning forsøges minimeret evt. med køreplader.

T-Krydset Lindsnakkevej-Lindsnakkevej spærres igen for gennemkørsel ved Lindsnakkevej 9 i perioden fra tirsdag den 6. juni - mandag den 19. juni, begge dage incl. Der vil blive skiltet med omkørsel.

pdfKortbilag vedr. spærring af Kilen 

 

Mulighed for mifarvet vand
Når der efter stikomkoblingerne igen kommer vand i vandhanen, kan vandet være misfarvet. Det er ganske uskadeligt og kan afhjælpes ved at åbne for vandhanerne og lade vandet løbe godt igennem, til der ikke er misfarvning.

 

Har du flere spørgsmål?
Kontakt projektleder Lone Bomberg Andersen, lba@arwos.dk