Arwos A/S

Sådan tester vi drikkevandet

For at sikre borgerne i Aabenraa Kommune godt drikkevand fører vi streng kontrol med kvaliteten. Læs mere om hvordan.

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet, bl.a. bliver der aflejret nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium i vandet.

For at sikre borgerne i Aabenraa kommune godt drikkevand fører vi streng kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer, som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne. Kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Prøvetagning hos forbrugerne

I 2018 er reglerne for vandanalyserne skærpet. Det betyder, at Arwos også skal tage vandprøver direkte ude hos forbrugerne.

Der foretages 2 prøver: En tapprøve, hvor der tappes direkte fra hanen, hvilket er et lovkrav. Derudover tager vi en flush-prøve, hvor vandet rinder 10 minutter inden, inden prøven tages. Se hvordan det foregår i videoen her:

Arwos foretager følgende prøver:

  • Begrænset kontrol: Analyser af prøver fra tapsteder på ledningsnet.
  • Normal kontrol: Analyser af prøver af behandlet vand fra vandværk.
  • Udvidet kontrol: Analyser af prøver af behandlet vand fra vandværk.
  • Boringskontrol: Analyser af prøver af råvand udtaget fra de enkelte indvindingsboringer til vandværker.
30. september 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
10:00 - 12:00
Løjt
13:00 - 15:00

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 16:00
Deponi
07:00 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status