Arwos A/S

Se analyseresultater af drikkevandet

Arwos tager mange forskellige prøver af drikkevandet. Få en forklaring på de forskellige analyser og se analyseresultaterne af drikkevandet.

Arwos tager løbende forskellige prøver af drikkevandet, så kvaliteten er i top, og vi opfylder de nationale krav der til vandselskaberne. På denne side finder du de seneste analyseresultater

Inden du giver dig i kast med at læse resultaterne, får du her en kort beskrivelse af de forskellige typer af prøver.

De forskellige prøver

Arwos fortager 4 prøver af drikkevandet.

  1. A-prøver, som tages på ledningsnettet og omfatter de almindeligste parametre såsom bakteriologi, temperatur, lugt, smag m.fl. Vi tager 39 prøver om året på hhv. ledningsnettet*, vandværk og ude hos forbrugere.
  2. B-prøver, som omfatter metaller, miljøfremmede stoffer (herunder pesticider) m.fl. Vi tager 4 prøver om året hos forbrugere.
  3. Boringskontroller, som udover metaller og miljøfremmede stoffer omfatter de naturlige parametre i grundvand. Hver boring skal tjekkes hvert 4 år, hvilket betyder, at vi foretager 1-4 boringer om året i boringer og på vandværker.
  4. Driftskontroller*, hvor Arwos efter f.eks. et ledningsarbejde udtager en vandprøve for at sikre, at ledningsnettet ikke er blevet forurenet.

 

Prøve-typeA-prøveB-prøveBorings-kontrolDrifts-kontrol*
Bakteriologi
(Kim-tal)
Vi tester, hvad der kan leve af bakterier over 22 grader
Klarhed
(Turbiditet & farvetal)
Hvordan ser vandet ud – klart grumset mm.
TemperaturTemperaturen skal helst ligge på maks. 12 grader. I sommerperioden kan temperaturen være højere.
SmagsprøveEn simpel test af smagsoplevelsen. Smager vandet underlig, kan det indikere, at noget er galt.
PH-værdiSurhedsgraden måles. Skal ligge mellem 7 og 8,5
EnterokokkerEnterokokker er ikke naturligt forekommende i drikkevand og er tegn på forurening af vandet.
MetallerMetaller er en naturlig del af vandet i undergrundenKun jern
Miljøfremmede stofferDet omfatter bl.a. stoffer, som er indgået i virksomheders produktion og er sivet ned i jordlagene eller helt ned til grundvandet.
PesticiderDet kan være bestanddele fra sprøjtegifte, som er brugt gennem tiden
Grundvandets bestanddeleNaturligt forekommende stoffer, som bliver tilført vandet, når det passerer jordlagene ned i grundvandsmagasinerne.

Prøver markeret med * er de prøver vi foretager, som er udover det nationale testprogram.

 

 

De ekstra A prøver på ledningsnettet foretager vi i forbindelse med prøvetagningen ude hos forbrugeren. Hvis en prøver hos en forbruger eks. viser for høj bakteriologi, kan vi med prøven fra ledningsnettet hurtigt se, om bakteriologien er på hele ledningsnettet eller isoleret i installationerne hos den enkelte forbruger.

Se hvordan en A-prøve foretages ude hos en forbruger:

Driftskontrollen foretages, når vi har renoveret eller udskiftet en vandledning. Her tester vi, at der ikke er et for høj bakterie-niveau, inden ledningen tilsluttes hos forbrugerne. Er bakteriologien for høj, skylles ledningen igennem. Det kan tage alt fra timer til dage, inden niveauet falder.

Analyseresultaterne

2023 – A-prøver: Straksprøver + prøver

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 04.10.2023 kl.11.40

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 04.10.2023 kl.11.30

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 04.10.2023 kl.09.36

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 04.10.2023 kl.09.26

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 07.09.2023 kl.10.52

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 07.09.2023 kl.10.42

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 07.09.2023 kl.10.12

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 07.09.2023 kl.10.02

Ledningsnet Loddenhøj – udtaget 07.09.2023 kl.9.36

Ledningsnet Loddenhøj – udtaget 07.09.2023 kl.9.26

Lindsnakke Vandværk – Aabenraa By – udtaget 07 09 2023 kl.8.06

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 10.08.2023 kl.12.29

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 10.08.2023 kl.12.19

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 10.08.2023 kl.11.58

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 10.08.2023 kl.11.48

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 15.06.2023 kl.15.08

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 15 06 2023 kl.14.58

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 15.06.2023 kl.14.38

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 15.06.2023 kl.14.28

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 01.06.2023 kl. 14.20

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 24.05.2023 kl. 9.54

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 24.05.2023 kl. 9.44

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 24.05.2023 kl. 9.07

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 24.05.2023 kl. 8.57

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 12.04.2023 kl 12.22

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 12.04.2023 kl 12.12

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 12.04.2023 kl 11.50

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 12.04.2023 kl 11.40

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 15.03.2023 kl.9.50

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 15.03.2023 kl.9.40

Farversmoelle Vandværk – Aabenraa By – udtaget 15.03.2023 kl.8.22

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 09.02.2023 kl.12.28

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 09.02.2023 kl.12.18

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 05.01.2023 kl. 11.35

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 05.01.2023 kl. 11.25

2023 – B-prøver: Ledningsnet

Ledningsnet Loddenhøj – udtaget 15.06.2023 kl. 13.00

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 15.03.2023 kl. 7.50

2023 – Boringskontrol

Farversmølle Vandværk – DGU 160.672 – udtaget 15.03.2023 kl. 8.55

Farversmølle Vandværk – DGU 160.866 – udtaget 15.03.2023 kl. 8.42

Farversmølle Vandværk – DGU 160.241 – udtaget 15.03.2023 kl. 8.32

 

2022 – PFAS-prøver

PFAS-prøve udtaget den 30 09 2022 – Lindsnakke Vandværk – DGU 160 871

PFAS-prøve udtaget den 30 09 2022 – Lindsnakke Vandværk – DGU 160 873

PFAS-prøve udtaget den 30 09 2022 – Lindsnakke Vandværk – DGU 160 868

PFAS-prøve udtaget den 30.09.2022 – Lindsnakke Vandværk

PFAS-prøve udtaget den 23.05.2022 – Farversmølle Vandværk afgang vandværk

PFAS-prøve udtaget den 23.05.2022 – Farversmølle Vandværk – DGU 160.241

PFAS-prøve udtaget den 23.05.2022 – Farversmølle Vandværk – DGU 160.672

PFAS-prøve udtaget den 23.05.2022 – Farversmølle Vandværk – DGU 160.866

PFAS-prøve udtaget den 23.05.2022 – Farversmølle Vandværk – DGU 160.870

PFAS-prøve udtaget den 23.05. 2022 – Farversmølle Vandværk – DGU 160.1245

PFAS-prøve udtaget den 23.05.2022 – Farversmølle Vandværk – DGU 160.1330

PFAS-prøve udtaget den 23.05.2022 – Farversmølle Vandværk – indgang vandværk

 

2022 – A-prøver: Straksprøver + prøver

Ledningsnet Søgaard – udtaget 17.11.2022 kl. 13.46

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 17.11.2022 kl. 12.55

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 17.11.2022 kl. 12.45

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 05.10.2022 kl. 11 45

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 05.10.2022 kl. 11 35

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 05.10.2022 kl. 09 50

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 05.10.2022 kl. 09 40 

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 12.09.2022 kl. 9.15

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 12.09.2022 kl. 9.05

Ledningsnet Loddenhøj – udtaget 12.09.2022 kl. 8.32

Ledningsnet Loddenhøj – udtaget 12.09.2022 kl. 8.22

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 12.09.2022 kl. 0.09

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 18.08.2022 – kl.08.58

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 18.08.2022 – kl.08.48

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 18.08. 2022 – kl.07.58

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 18.08.2022 – kl.07.48

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 26.04.2022 – kl. 13.55

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 26.04.2022 – kl. 13.45

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 16.06.2022 – kl. 13.20

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 16.06.2022 – kl. 13.10

Ledningsnet Loddenhøj – udtaget 12.05.2022 – kl. 14.15

Ledningsnet Loddenhøj – udtaget 12.05.2022 – kl. 14.05

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 12.05.2022 – kl. 13.50

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 12.05.2022 – kl. 13.40

Ledningsnet Søgård – udtaget 12.05.2022 – kl. 11.05

Ledningsnet Søgård – udtaget 12.05.2022 – kl. 10.55

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 26.04.2022 – kl. 13.00

Ledningsnet Søgård – udtaget 26.04.2022 – kl. 11.10

Ledningsnet Søgård – udtaget 26.04.2022 –  kl. 11.00

Kværs Trykforøger udtaget 06.04.2022 – kl. 08.13

Varnæsvej Trykforøger udtaget 06.04.2022 – kl. 07.55

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 17.03.2022 – kl. 11.35

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 17.03.2022 – kl. 11.25

Farversmølle Vandværk – udtaget 17.03.2022 – kl.9.55

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 28.02.2022 – kl. 10 50

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 28.02.2022 – kl. 10.40

 

2022 – B-prøver: Ledningsnet

Højdebeholder Skedebjerg – udtaget 05.10.2022 – kl 10.40

Loddenhøj – udtaget 16.06.2022 – kl. 12.08

Trykforøger Kværs – udtaget 06.04.2022 – kl. 08.13

Trykforøger Kværs – udtaget 17.03.2022 – kl. 08.30

2022 – Boringskontrol

Lindsnakke Vandværk – DGU 160.874 – udtaget 30.09.2022 kl. 11.15

Lindsnakke Vandværk – DGU 160.872 – udtaget 30.09.2022 kl. 10.55

Lindsnakke Vandværk – DGU 160.829 – udtaget 30.09.2022 kl. 10.40

Farversmølle Vandværk – DGU 160.870 – udtaget 17.03.2022 – kl. 09 40

Farversmølle Vandværk – DGU 160.1330 – udtaget 17.03.2022 – kl. 09 25

Farversmølle Vandværk – DGU 160.1245 – udtaget 17.03.2022 – kl. 09 10

 

2021 – A-prøver: Straksprøver + prøver

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 16 11 2021 – kl.09.05

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 16 11 2021 – kl. 08.55

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 28.09.2021 – kl. 13.25 – Varnæsvej Trykstation

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 28.09.2021 – kl. 12.10

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 28.09.2021 – kl. 12.00

Ledningsnet Loddenhøj – udtaget 28.09.2021 – kl. 11.25

Ledningsnet Loddenhøj – udtaget 28.09.2021 – kl. 11.15

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 11.08.2021 kl. 12.35 – Sønderskov Højdebeholder

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 11.08.2021 – kl. 10.08

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 11.08.2021 – kl. 09.58

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 11.08.2021 – kl. 09.30

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 11.08.2021 – kl. 09.20

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 17.06.2021 – kl. 13.15

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 17.06.2021 – kl. 13.05

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 17.06.2021 – kl. 12.50

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 17.06.2021 – kl. 12.40

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 07.05.2021 – kl. 15.10

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 07.05.2021 – kl. 15.00

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 03.05.2021 – kl. 12.05

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 03.05.2021 – kl. 11.55

Ledningsnet Loddenhøj – udtaget 03.05.2021 – kl. 10.55

Ledningsnet Loddenhøj – udtaget 03.05.2021 – kl. 10.45

Ledningsnet Søgård – udtaget 14.04.2021 – kl. 10.45

Ledningset Søgård – udtaget 14 .04.2021 – kl. 10.35

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 14.04.2021 kl. 08.40

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 14.04.2021 – kl. 08.30

Farversmølle Vandværk – udtaget 04.03.2021 – kl. 09.05

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 04.03.2021 – kl. 13.00

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 04.03.2021 – kl. 12.50

Kværs Trykforøger – udtaget 04.02.2021 – kl. 08.15

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 02.02.2021 – kl. 9.33

Ledningsnet Aabenraa By – udtaget 02.02.2021 – kl. 09.23

 

2021 – B-prøver: Ledningsnet med flush

Ledningsnet Sønderskov Højdebeholder – 26.10.2021 – kl. 08.39

Ledningsnet Loddenhøj – udtaget 04 03 2021 – kl. 12.20

Ledningsnet Præsteskoven Trykforøger – udtaget 04.03.2021 – kl. 9.30

 

2021 – Boringskontrol

Farversmølle vandværk – DGU 160.241 – udtaget 04.03.2021 – kl. 9.15

 

2021 – PFAS-prøver

PFAS-prøve udtaget 28.09.2021 – Farversmølle Vandværk

PFAS-prøve udtaget 28.09.2021 – Lindsnakke Vandværk

 

2020 – A-prøver: Straksprøve + prøve

Lindsnakke Vandværk udtaget 20 10 2020 – kl. 8.15

Fællesledningsnet Aabenraa By udtaget 20 10 2020 – kl. 9.49 og 9.14 Skedebjerg+ Præsteskoven

Lindsnakke Vandværk udtaget 20 10 2020 – kl. 8.15

Ledningsnet Aabenraa By udtaget 19 10 2020 – kl 9.05 og kl 9.17

Ledningsnet Aabenraa By udtaget 19 10 2020 – kl 8.30 og kl 8.41

Ledningsnet Loddenhøj udtaget 23 09 2020 – kl. 10.35 og kl 10.47

Ledningsnet Aabneraa By udtaget 23 09 2020 – kl 9.54 og kl 10.06

Ledningsnet Aabneraa By udtaget 23 09 2020 – kl. 9.09 og kl 9.20

Ledningsnet Aabneraa By udtaget 23 09 2020 – kl 8.23 og kl 8.36

Ledningsnet Kværs udtaget 23 09 2020 – kl. 7.37 og 7.48

Ledningsnet Aabenraa By udtaget 24 08 2020 – kl 10.46 og 11.00

Ledningsnet Aabenraa By udtaget 24 08 2020 – kl 10.17 og 10.31

Ledningsnet Loddenhøj udtaget 27 05 2020 – kl. 9.21 og kl. 9.10

Ledningsnet Aabenraa udtaget 27 05 2020 – kl. 8.35 og kl. 8.46

Ledningsnet Aabenraa By udtaget 23 04 2020 – kl 10.05 og kl. 10.16

Ledningsnet Aabenraa By udtaget 23 04 2020 – kl 9.03 og kl.9.20

Ledningsnet Aabenraa By udtaget 23 04 2020 – kl 8.31 og kl. 8.42

Ledningsnet Aabenraa By udtaget 23 04 2020 – kl 7.58 og kl. 8.10

Ledningsnet Aabenraa By udtaget 12 03 2020 – kl 7.33 og kl. 7.45

Farversmølle Vandværk – udtaget 09 03 2020- kl. 8.35

Fællesledningsnet Aabenraa – Kværsløkke 16 og Skedebjergvej 75 – udtaget 09 03 2020

2020 – Boringskontrol

Farversmølle Vandværk – udtaget 30 11 2020 – boring 160.241-1 

Lindsnakke Vandværk – udtaget 20 11 2020 – boring 160.871-1 og 160.874-1

 

 

22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser