banner vand folder og pjecer

Vandets kvalitet

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet, bl.a. bliver der aflejret nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium i vandet.

For at sikre borgerne i Aabenraa kommune godt drikkevand fører vi streng kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer, som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne. Kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Prøvetagning hos forbrugerne
I 2018 er reglerne for vandanalyserne skærpet. Det betyder, at Arwos også skal tage vandprøver direkte ude hos forbrugerne.

Der foretages 2 prøver: En tapprøve, hvor der tappes direkte fra hanen, hvilket er et lovkrav. Derudover tager vi en flush-prøve, hvor vandet rinder 10 minutter inden, inden prøven tages. Se hvordan det foregår i videoen her:

Begrænset kontrol:
Analyser af prøver fra tapsteder på ledningsnet.

Normal kontrol:
Analyser af prøver af behandlet vand fra vandværk.

Udvidet kontrol:
Analyser af prøver af behandlet vand fra vandværk.

Boringskontrol:
Analyser af prøver af råvand udtaget fra de enkelte indvindingsboringer til vandværker.

Se vores kontrolresultater nedenfor:

 

Hvor hårdt er mit vand?

Vandets hårdhed afhænger af dets indhold af kalk og metallet magnesium. Vandets hårdhed betegner vi efter en skala fra 0 til 30.

Når du køber ny opvaske- og vaskemaskine, skal du typisk bruge vandets hårdhedsgrad til at dosere den korrekte mængde vaskemiddel. Hårdheden varierer fra vandværk til vandværk, nedenfor kan du se, hvor hårdt vandet er i dit område.

 

Område Målte værdier
Aabenraa, herunder Søgård/Kværs

11,5 °dH

Loddenhøj 15,4 °dH

Hårdhedsskala:
0 - 10 °dH = Blødt vand.
10-20 °dH = Middelhårdt vand.
20-30 °dH = Hårdt vand.

 

Straksprøve + prøve med flush 2018

pdfAnalyse udtaget 29.10.2018 - kl. 10.31 + kl. 10.42 
pdfAnalyse udtaget 29.10.2018 - kl. 9.42 + kl. 9.57  
pdfAnalyse udtaget 29.10.2018 - kl. 9.16 + kl. 9.21

pdfLindsnakke Vandværk - udtaget den 26.10.2018

pdfLoddenhøj Vandværk - udtaget den 3.9.2018   
pdfAnalyse udtaget 03.09.2018 - kl. 8.41 + kl. 8.20

pdfAnalyse udtaget 31.08.2018 - kl. 9.25 + 23.08.2018 - kl. 10.30  
pdfAnalyse udtaget 31.08.2018 - kl. 9.15 + 23..08.2018 - kl. 10.10   
pdfAnalyse udtaget 31.08.2018 - kl. 8.55 + 23. 08.2018 - kl. 9.40   
pdfAnalyse udtaget 31.08.2018 - kl. 8.45 + 23.08.2018 - kl. 9.30    
pdfAnalyse udtaget 31.08.2018 - kl. 9.15 og 9.25   
pdfAnalyse udtaget  31.08.2018 -  kl. 8.45 og 8.55

pdfAnalyse udtaget 23.08.2018 - kl. 11.20 + kl. 11.10   
pdfAnalyse udtaget 23.08.2018 - kl. 9.00 + kl. 8.45    
pdfVarnæsvej Trykforøger, analyse udtaget 23.08.2018 - kl. 8.15   
pdfStennevej Trykforøger, analyse udtaget 23.08.2018 - kl. 7.40

 

Analyser ledningsnet - straksprøver uden flusch 2018

pdfAnalyse foretaget 17.10.2018 på Skedebjerg Højdebeholder og 
     Kværs Trykfofrøger

 

Begrænset kontrol 2018

Der er blevet udført følgende analyser på ledningsnettet

pdfKværsløkke 16 (Farversmølle Vandværk) - udtaget 28.04.2018 
pdfPræsteskoven 127 (Lindsnakke Vandværk) - udtaget 22.01.2018 
pdfSønderskovvej 121 (Farversmølle Vandværk) - udtaget 22.01.2018 

Begrænset kontrol 2017

Der er blevet udført følgende analyser på ledningsnettet

pdfRise Skovvej (Farversmølle Vandværk) - udtaget 31.08.2017 
pdfGl. Ribevej 75 (Lindsnakke Vandværk) udtaget 31.08.2017 
pdfPræsteskoven  127 (Lindsnakke Vandværk) udtaget 31.08.2017 
pdfSønderskovvej 121 (Farversmølle Vandværk) udtaget 31.08.2017 
pdfAhlefeldsvej 9, Søgaard (Farversmølle Vandværk) udtaget 05.07.2017 
     - omprøve
 
pdfAhlefeldsvej 9, Søgaard (Farversmølle Vandværk) udtaget 27.06.2017 
pdfKværsløkke 16 (Farversmølle Vandværk) udtaget 28.04.2017 
pdfBarsøvej 119 (Loddenhøj Vandværk) udtaget 01.05.2017 
pdfBarsøvej 119 (Loddenhøj Vandværk) udtaget 28.04.2017 
pdfSønderskovvej 121 (Farversmølle Vandværk) udtaget 20.01.2017 
pdfPræsteskoven 127 (Lindsnakke Vandværk) udtaget 20.01.2017 

 

Normal kontrol 2018

Der er blevet udført følgende analyser på ledningsnettet

pdfLindsnakke Vandværk udtaget den 22.01.2018 

 

Normal kontrol 2017

Der er blevet udført følgende analyser på vandværkerne

pdfFarversmølle Vandværk udtaget den 31.08.2017 
pdfLoddenhøj Vandværk udtaget den 16.05.2017 
pdfLindsnakke Vandværk udtaget den 20.01.2017 

  

Udvidet kontrol 2018

Der er blevet udført følgende analyser på ledningsnettet

pdfFarversmølle Vandværk - udvidet kontrol udtaget 05.02.2018
     + organiske mikroforureninger
  

Udvidet kontrol 2017

Der er blevet udført følgende analyser på ledningsnettet

pdfFarversmølle Vandværk - organiske mikroforureninger udtaget 31.08.2017

pdfLindsnakke Vandværk - udvidet kontrol udtaget 31.08.2017
     + organiske mikroforureninger udtaget 04.09.2017

pdfLoddenhøj Vandværk - udvidet kontrol udtaget 31.08.2017
     + organiske mikroforureninger udtaget 04.09.2017

 

Boringskontrol 2018

pdfLindsnakke boringskontrol boring 160.829 + 160.872

  

Boringskontrol 2017

Der er blevet udført følgende analyser på vandværkerne

pdfLindsnakke Vanværk - udtaget 31.08.2017 (DGU 160.871 og 160.874) 
pdfLoddenhøj Vandværk - udtaget 16.05.2017 (DGU 161.280) 
pdfFarversmølle Vandværk - udtaget 23.02.2017 (DGU 160.241) 

  

 • tilmeld dig sms service
  Tilmeld dig SMS-service
 • ofte stillede spoergsmaal
  Ofte stillede spørgsmål
 • bibliotek
  Bibliotek
 • Priser
  Priser