banner_vand_lindsnakke_indv

Lovgivning og regulativer

Drikkevandsforsyningen vandforsyningsloven og bekendtgørelse om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Tilsammen skal de sikre, at vandforekomster beskyttes og udnyttes således, at borgerne er sikret tilstrækkeligt vand af tilfredsstillende kvalitet til en pris, der dækker omkostningerne.

Hvad du kan forvente dig af Arwos og de krav, vi stiller til dig som kunde, er samlet i vores regulativ.

Lovgivning og regulativer

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
(LBK nr. 1199 af 30/09/2013)

 
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
(BEK nr. 292 af 26/03/2014)
 

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand
(LBK nr. 962 af 27/06/2013)


Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
(BEK nr. 132 af 08/02/2013)

 

Normalregulativ for Arwos Vand til bestyrelse - Godkendt den 7. december 2016 ny

 • tilmeld dig sms service
  Tilmeld dig SMS-service
 • ofte stillede spoergsmaal
  Ofte stillede spørgsmål
 • bibliotek
  Bibliotek
 • Priser
  Priser