Arwos A/S

Priser for erhverv 2020

Du finder alle priser for erhverv på denne side.

Erhvervsvirksomheder i Aabenraa kommune har samme ret som private til at benytte genbrugspladserne. Hvor meget du skal betale, afhænger af typen af affald du medbringer.

Pris pr. år i kr. (priserne er eksklusiv moms)

Priser for aflevering af erhvervsaffald på genbrugsplads

"Pr. aflevering" betyder alt det affald, du kan have i din bil (max. 3.500 kg) + trailer
Den dyre:
Udetræ, sanitet, glaseret tegl, vinduer, PVC,
isolering, landbrugsplast samt alt, som ikke kan genanvendes
pr. aflevering375,00
Den omkostningsfrie:
Rent papir, pap, bøger, plastfolie,
metal, ledninger, akumulatorer, CD´ere og VHS
0,00
Den billige:
Hård plast, dæk, indetræ, gips, beton, tegl,
elektronik, haveaffald, ren jord, alle typer glas, batterier
pr. aflevering95,00
Farligt affald:
Klinisk risikoaffald, opløsningsmidler,
medicinaffald, maling, lak og lim, spildolie, olieholdigt affald
(maks.
200 kg. pr. år.)
pr. kilo21,00

 

Det affald, vi ikke kan genbruge eller brænde, samler vi i deponi. Det gælder bl.a. glaserede fliser og porcelæn, blød PVC, springmadrasser, isoleringsmaterialer, keramik og stentøj. På deponiet opbevares affaldet under miljørigtige og forsvarlige forhold.

Din genbrugstakst dækker mindre mængder affald til deponi, som afleveres på Arwos’ genbrugspladser. Har du store mængder, kan du tage kontakt til en affaldstransportør, som kan køre dit affald direkte til deponiet på Flensborgvej 353 i Aabenraa. Ved aflevering direkte til deponiet, betaler du vognmanden for transport og bortskaffelse af affaldet.

Hvem har adgang til Arwos deponi?
Alle har adgang til vores deponi. Og alle skal udfylde en affaldsdeklaration, inden der afleveres affald direkte til Arwos Deponi.

Affaldsdeklarationen og vejledninger finder du her …

 

Pris pr. år i kr. (priserne er eksklusiv moms)

Deponi og forbrænding

Pris pr. tonsHeraf udgør afgift
til Staten
Brændbart erhvervsaffald til mellemdeponi720,00250,00
Brændbart erhvervsaffald til nedknusning920,00250,00
Brændbart erhvervsaffald til direkte til forbrænding670,00250,00
Affald til deponi, hvor en væsentlig del er
genbrugeligt eller brændbart affald, og
den ikke-brændbare del kan frasorteres
1.980,00475,00
Affald til deponering1.125,00475,00
Usorteret bygningsaffald1.980,00475,00
Rene læs rå- og muldjord (kl. 1 jord) efter
aftale med Aabenraa Kommune
30,000,00

Gebyr - øvrige

Erstatningskort 250,00
Betalingsaftale100,00
Faktureringsgebyr for papirfaktura32,00

Vandkiosk priser for erhverv

pr. m3
Vandforbrug til husholdning og erhverv samt byggervand5,00
Statsafgift7,73
Drikkevandsbidrag til staten0,24
Samlet12,97

 

De samlede takster for Erhverv finder du her…

 

3. december 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 16:00
Deponi
07:00 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status