Arwos A/S

Priser for erhverv

Du finder alle priser for erhverv på denne side.

Erhvervsvirksomheder i Aabenraa kommune har samme ret som private til at benytte genbrugspladserne. Alle CVR-registrerede virksomheder betaler årligt et lovpligtigt erhvervsaffaldsgebyr, og derefter betaler du pr. læs, du afleverer på genbrugspladsen. Hvor meget du skal betale, afhænger af typen af affald du medbringer.

Erhvervsaffaldsgebyret dækker:

  • Administrationsgebyr til Miljøstyrelsen:
    Miljøstyrelsen, indberetter f.eks. alle data vedr. affald til Statens Datacentral. Oplysningerne bruges bl.a. i forskning og planlægning af bæredygtig affaldshåndtering i Danmark.
  • Beredskab for farligt affald:
    Gebyret sikrer, at Aabenraa Kommune har et beredskab, der kan håndtere kritiske situationer forårsaget af farligt affald som f.eks. olieudslip og kemikaliespild.
  • Administrationsgebyr til kommune og forsyningsselskab:
    Aabenraa Kommune og Arwos varetager den detaljerede planlægning af affaldshåndtering i kommunen, og gebyret dækker herunder også administration af erhvervsaffaldsordningen.

 

Pris pr. år i kr. (priserne er eksklusiv moms)

Erhvervsaffald - årlige gebyrer

Årsgebyr for erhvervsaffald220,00
Tilmelding til Arwos´sms- ordning
for erhvervsaffald
0,00

Priser for aflevering af erhvervsaffald på genbrugsplads

"Pr. aflevering" betyder alt det affald, du kan have i din bil (max. 3.500 kg) + trailer
Den dyre:
Udetræ, sanitet, glaseret tegl, vinduer, PVC,
landbrugsplast samt alt, som ikke kan genanvendes
pr. aflevering250,00
Den omkostningsfrie:
Rent papir, pap, bøger, plastfolie,
metal, ledninger, akumulatorer, CD´ere og VHS
0,00
Den billige:
Hård plast, dæk, indetræ, gips, beton, tegl,
elektronik, haveaffald, ren jord, alle typer glas, batterier
pr. aflevering75,00
Farligt affald:
Klinisk risikoaffald, opløsningsmidler,
medicinaffald, maling, lak og lim, spildolie, olieholdigt affald
(maks. 20 kg. pr. aflevering og maks.
100 kg. pr. år.)
pr. kilo21,00

 

Det affald, vi ikke kan genbruge eller brænde, samler vi i deponi. Det gælder bl.a. glaserede fliser og porcelæn, blød PVC, springmadrasser, isoleringsmaterialer, keramik og stentøj. På deponiet opbevares affaldet under miljørigtige og forsvarlige forhold.

Din genbrugstakst dækker mindre mængder affald til deponi, som afleveres på Arwos’ genbrugspladser. Har du store mængder, kan du tage kontakt til en affaldstransportør, som kan køre dit affald direkte til deponiet på Flensborgvej 353 i Aabenraa. Ved aflevering direkte til deponiet, betaler du vognmanden for transport og bortskaffelse af affaldet.

Hvem har adgang til Arwos deponi?
Alle har adgang til vores deponi. Og alle skal udfylde en affaldsdeklaration, inden der afleveres affald direkte til Arwos Deponi.

Affaldsdeklarationen og vejledninger finder du her …

 

Pris pr. år i kr. (priserne er eksklusiv moms)

Deponi og forbrændring

Pris pr. tonsHeraf udgør afgift
til Staten
Brændbart affald til mellemdeponi570,00250,00
Brændbart affald til nedknusning780,00250,00
Affald til direkte til forbrænding500,00250,00
Affald til deponi, hvor en væsentlig del er
genbrugeligt eller brændbart affald, og
den ikke-brændbare del kan frasorteres
1.980,00475,00
Affald til deponering1.075,00475,00
Usorteret bygningsaffald1.980,00475,00
Rene læs rå- og muldjord (kl. 1 jord) efter
aftale med Aabenraa Kommune
20,000,00

Gebyr - øvrige

Erstatningskort250,00
Betalingsaftale100,00
Faktureringsgebyr for papirfaktura25,00

 

De samlede takster for Erhverv finder du her…

 

↑ Til toppen
15. september 2019

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
14:00 - 16:00
Løjt
10:00 - 13:00

Genbrugsbutikker

Padborg
Lukket
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
Lukket
Deponi
Lukket
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status