banner erhverv erhvervsaffald

Erhvervsaffaldsgebyr

Erhvervsaffaldsgebyret er et lovpligtigt gebyr, der skal betales af alle CVR-registrerede virksomheder i Danmark.

Gebyret er på 220 kr. + moms opkræves én gang årligt og dækker:

Administrationsgebyr til Miljøstyrelsen ...................................... 18 kr.

Miljøstyrelsen indberetter f.eks. alle data vedr. affald til Statens
Datacentral. De vigtige oplysninger bruges bl.a. i forskning og
planlægning af bæredygtig affaldshåndtering i Danmark.

Beredskab for farligt affald .......................................................85 kr.

Gebyret sikrer, at Aabenraa Kommune har et beredskab, der
kan modtage farligt affald som f.eks. olieudslip og kemikaliespild.

Administrationsgebyr til kommune og
forsyningsselskab ....................................................................117 kr.

Aabenraa Kommune og Arwos varetager udarbejdelsen af
affaldsplaner og affaldsregulativer samt sagsbehandling og
administration af erhvervsaffaldsordningerne.

Erhvervsaffaldsgebyret dækker udgifter forbundet med beredskab samt plan-
lægning og administration af kommunens affaldsordninger – men ikke selve affaldshåndteringen som f.eks. brug af genbrugspladser, indsamling af affald osv. Derfor er alle virksomheder omfattet af erhvervsaffaldsgebyret, uanset om de benytter private eller offentlige affaldsordninger.

Søg fritagelse for erhvervsgebyr

Bemærk:

Ansøgningsfrist for fritagelse skal ske senest den 16. november 2018

Virksomheder med en lønsum eller momsomsætning på under 300.000 kr. 2 år før gebyråret, dvs, i 2016, kan ansøge om fritagelse for betaling af årets erhvervsaffaldsgebyr.

Der er yderligere mulighed for at søge om fritagelse, hvis virksomheden er registreret med særlige branchekoder. Du kan se branchekoderne i Affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18.12.2012, bilag 8.

Gå direkte til Fritagelsessystemet

Du skal bruge såvel CVR- som P-nummer til ansøgningen.
Har du spørgsmål til erhvervsaffaldsgebyret, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på telefon 76 93 00 00 eller per mail: afregning@arwos.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • bibliotek
    Bibliotek
  • Priser
    Priser