Arwos A/S

Affald til deponi og forbrænding

Har du deponi-egnet affald, kan du tilmelde dig Arwos Deponi og komme af med affaldet her.

Deponi-affald er affald, som vi ikke kan genbruge eller brænde, f.eks. rockwool og eternit.

Såfremt du er tilmeldt som kunde og har en udfyldt affaldsdeklaration, er du velkommen til at aflevere deponi-affald direkte på Arwos Deponi mod betaling.

Arwos Deponi finder du på Flensborgvej 353, 6200 Aabenraa.

Før du afleverer affald på deponiet

 1. Du skal være tilmeldt som kunde, før du kan aflevere affald ved Arwos Deponi. Det er vores medarbejdere på deponiet naturligvis behjælpelig med.
 2. Er du kunde, skal du udfylde en affaldsdeklaration, når du afleverer affald direkte til Arwos Deponi. Klik på ovenstående link for at udfylde deklarationen.

Du finder en vejledning til deklaration her

Affaldsdeklaration – link til udfyldning

Hvilket affald tager vi imod?

Nedenfor finder du en liste over de typer affald, som Arwos Deponi er godkendt til at modtage.

Positivliste for Arwos Deponi

 

Affald til forbrænding

 • Vådt brændbart erhverv (dagrenovationslignende uhygiejnisk affald fra virksomheder)
 • Tørt brændbart erhverv
 • XL brændbart over 1×1 m. erhverv til nedknusning.

Nye kunder skal henvende sig til personalet på pladsen.
Affaldet skal vejes og registreres ved ind og udkørsel. Mans skal selv kunne forestå aflæsning af affald på en sikkerhedsmæssig forsvarlig vis.

Regler for aflevering af forbrændingsegnet erhvervsaffald

 • Fast forbrændingsegnet affald fra kommunale storskraldsordninger og erhvervsvirksomheder, hvor ingen genstande er større end 100×50×50 cm, og ingen kompakte dele større end 100×20×20 cm.
 • Forbrændingsegnet affald i ”endeløse” baner skal klippes op til en maksimal længde på 2 meter, eller hvis det leveres i ruller, skal disse sikres, så de oprullede materiale ikke kan rulles af.
 • Spåner og savsmuld, der er emballeret i max. 110 liter-sække.

Er affaldet for stort til at leve op til ovenstående, skal det afleveres som ’XL brændbart fra erhverv’. Vi neddeler det store affald, inden det sendes til forbrænding.

 

Følgende må ikke afleveres til forbrænding (listen er ikke udtømmende)

 • Jern og metal
 • Jord, sten, beton, asfalt, murbrokker mv.
 • Automobildæk i hele læs
 • Stærkt støvende affald
 • Springmadrasser
 • Specielt sygehusaffald (klinisk risikoaffald)
 • Olie- og kemiaffald
 • Akkumulatorer og batterier
 • Tagpap
 • Trykimprægneret træ
 • PVC
 • Reb og kabler
 • Plast og presenninger større end 100×200 cm.
 • M.fl.

Hvis affaldet er fejlsorteret, opkræver vi en fejlsorteringstakst. Den skal bl.a. finansiere fjernelse og bortskaffelse af det fejlsorterede affald.

Se priserne her

4. december 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 13:00
Deponi
07:00 - 14:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status