Arwos A/S

Generalforsamling 2020 i skyggen af corona

Tilmeld dig til generalforsamlingen i Arwos, vi glæder os til at se dig!

Der afholdes årlig ordinær generalforsamling i Arwos tirsdag 26. maj kl. 15.00. Det finder sted på rådhuset i Aabenraa.

På grund af retningslinjer for coronavirus vil der kun være begrænset og tilstrækkelig repræsentation fra Arwos og ejeren Aabenraa Kommune. Der er altså ikke åben for tilmelding i år.

På mødet vil formandensberetning, revisorens gennemgang af regnskabet samt ejerens ventede godkendelse heraf blive filmet og efterfølgende lagt op på denne side.

Informationsmøde senere

Under normale omstændigheder vil der efter generalforsamlingen er der informationsmøde, hvor der bl.a. vil være mulighed for at høre mere om Arwos’ økonomi, dispositioner og planer.

Dette informationsmøde er udskudt til myndighedernes retningslinjer igen tillader større forsamlinger.

Har du spørgsmål, som presser sig på, er du altid velkommen til at kontakte Arwos via. tlf. 7693 0000 eller arwos@arwos.dk

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og koncernregnskab til godkendelse
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

17. januar 2021

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
14:00 - 16:00
Løjt
10:00 - 13:00

Genbrugsbutikker

Padborg
Lukket
Aabenraa
Lukket
Kundeservice
Lukket
Deponi
Lukket
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status

Driftstatus

→ Se status