Arwos A/S

Nye ledninger i Hjarupvej

Arwos etablerer ny kloak og vandrør i Hjarupvej, projektet forventes færdig i uge 49.

Kontakt ved Arwos

Projektleder Bianca Dam
E-mail: biad@arwos.dk
Mobil: 52 36 60 19

Kontakt ved Drengsted

Formand Mikkel Schmidt
E-mail: mesc@drengsted.dk
Mobil: 24 25 39 03

Aabenraa Kommune har i “Spildevandsplan 2018 – 2022” udpeget Hjarupvej-kvarteret til kloakseparering. Projektet er en del af fremtidssikringen af kloakken i hele Aabenraa by. Det handler altså både om at opdatere en ældre kloak og samtidig få regnvandet ud af kloakken, så det ikke skal renses. Der udskiftes vandledninger samtidig.

Projektet omfatter fortrinsvis den østlige side af Hjarupvej (lige numre).  Når vi er færdige, vil regnvandet herfra blive ledt til udløb i Svejtsbæk via Løgumklostervej og Reberbanen.

Tidsplan

Hjarupvej Tidsplan rev. 3

I forbindelse med opstart af projektet har der været en del ændringer i projektet, som har indflydelse på tidsplanen. Bl.a ønsker Aabenraa Kommune at etablere nye fortov, og i forbindelse med gravearbejdet etableres fiberkabler.
Projektet forventes derfor afsluttet i uge 13, 2021.

I takt med at de enkelte strækninger bliver færdige etableres der vejbelægning i stabilgrus. Der vil løbende være til/fra-kørsel mod henholdsvis Løgumklostervej og Kamma Larsen-Ledets Vej (Bommen mod Damms Teglgård åbnes)

 

Indlæg fra borgermøde den 30. juni 2020

Hvad er en separering?

I dag er kloakken en såkaldt fælleskloak. Det betyder, at spildevand og tag- og overfladevand ledes i samme rør.

Når separeringen er færdig ledes tag- og overfladevand i sit eget systemet og spildevandet i et andet. Spildevandet ledes fortsat til renseanlægget, men regnvandet i fremtiden ledes til lokal bassiner.

Hvem er omfattet?

Nedenfor kan du se tegninger over projektet.

T02.03 KP Hjarupvej Nord

T02.02 KP Hjarupvej Midt

T02.01 KP Hjarupvej Syd

Hvad skal jeg lave og betale på egen grund?

Arwos etablerer kloakledningerne i vejen, og når vi kommer forbi dit hus, sætter vi også en skelbrønd til spildevand og stik til regnvand.

Du skal derimod betale og etablere kloakken på egen grund. Om du lægger en ledning eller graver faskiner ned blander vi os ikke i, men dine løsninger skal som minimum godkendes af en aut. kloakmester.

Selv omkoblingen skal også foretages af en aut. kloakmester. Kloakmesteren udarbejder i den forbindelse en færdigmelding, som han sender ind til Aabenraa Kommune. På den måde ved Aabenraa Kommune, at din ejendom nu er seperatkloakeret.

Hvornår skal jeg senest koble mig på den nye kloak?

Efter vores færdigmelding har du 6 måneder til at tilslutte dig de nye skelbrønde.

Færdigmeldingen sker ved, at du får en autoriseret kloakmester til at gennemføre og godkende tilslutningen. Færdigmelding sendes til Aabenraa Kommune, som registrerer omkoblingen.

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
20. oktober 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 16:00
Deponi
07:00 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status