Arwos A/S

Nye ledninger i Jørgensgård-kvarteret og Havnen

Fra foråret 2019 til 2020 etablerer Arwos ny kloak og vandrør i Jørgensgård-kvarteret og dele af Havnen i Aabenraa.

Kontaktinformation

Projektleder
Aage Lund Jørgensen
aljoe@arwos.dk
Tlf. 76 93 00 00

Aabenraa Kommune har i “Spildevandsplan 2018 – 2022” udpeget Jørgensgårds-kvarteret til kloakseparering. Projektet er en del af fremtidssikringen af kloakken i hele Aabenraa by. Det handler altså både om at opdatere en ældre kloak og samtidig få regnvandet ud af kloakken, så det ikke skal renses.

Projektet omfatter Jørgensgård, Dambjerg og den nordlige del af Lindsnakkevej (beliggende i umiddelbar forlængelse af Jørgensgård-kvarteret).  Når vi er færdige, vil regnvandet herfra blive ledt ad Kilen til udledning i Bøgelunds Bæk: Udledningen placeres tæt på bækkens udløb i Nyhavn. Vi anslår, at projektet vil reducere belastningen i kloakken med ca. 55.000 m3/år.

Alle berørte lodsejere er inviteret til informationsmøde onsdag den 18. september 2019 kl. 19.00 i Kongesalen på Folkehjemmet

Tidsplan

 • 8. august 2019: Projektet sættes i udbud
 • 3. september: Forventet kontraktindgåelse
 • Uge 37, 2019: Opstart Kilen
 • Uge 46, 2019: Øster Madevej
 • Uge 46, 2019: Lindsnakkevej fra Kilen
 • Uge 47, 2019: Boring Lindsnakke – Øster Madevej
 • Uge 48, 2019: Lindsnakke 25-37
 • Uge 2, 2020: Lindsnakke 2-22
 • Uge 2, 2020: Boring mod Højholt
 • Uge 4, 2020: Stikledning af Højholt
 • Uge 6, 2020: Højholt
 • Uge 10, 2020: Jørgensgård
 • Uge 10, 2020: Boring Dambjerg
 • Uge 14, 2020: Stikvej Jørgensgård
 • Uge 20, 2020: Boring Jørgensgård

I takt med at de enkelte strækninger bliver færdige etableres der vejbelægning.

Projektet ventes færdigt i uge 27, 2020.

Hvad er en separering?

I dag er kloakken en såkaldt fælleskloak. Det betyder, at spildevand og tag- og overfladevand ledes i samme rør.

Når separeringen er færdig ledes tag- og overfladevand i sit eget systemet og spildevandet i et andet. Spildevandet ledes fortsat til renseanlægget, men regnvandet i fremtiden ledes til lokal bassiner.

Hvem er omfattet?

Projektområde – oversigtskort E2-20190815

Hvad skal jeg lave og betale på egen grund?

Arwos etablerer kloakledningerne i vejen, og når vi kommer forbi dit hus, sætter vi også en skelbrønd til spildevand og stik til regnvand.

Du skal derimod betale og etablere kloakken på egen grund. Om du lægger en ledning eller graver faskiner ned blander vi os ikke i, men dine løsninger skal som minimum godkendes af en aut. kloakmester.

Selv omkoblingen skal også foretages af en aut. kloakmester. Kloakmesteren udarbejder i den forbindelse en færdigmelding, som han sender ind til Aabenraa Kommune. På den måde ved Aabenraa Kommune, at din ejendom nu er seperatkloakeret.

Hvornår skal jeg senest koble mig på den nye kloak?

Efter vores færdigmelding har du 6 måneder til at tilslutte dig de nye skelbrønde.

Færdigmeldingen sker ved, at du får en autoriseret kloakmester til at gennemføre og godkende tilslutningen. Færdigmelding sendes til Aabenraa Kommune, som registrerer omkoblingen.

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

 • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
 • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
  Er på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Vores ansvar Dit ansvar Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
↑ Til toppen
15. september 2019

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
14:00 - 16:00
Løjt
10:00 - 13:00

Genbrugsbutikker

Padborg
Lukket
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
Lukket
Deponi
Lukket
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status