Arwos A/S

Nye ledninger i Jørgensgård-kvarteret og Havnen

Fra foråret 2019 til 2020 etablerer Arwos ny kloak og vandrør i Jørgensgård-kvarteret og dele af Havnen i Aabenraa.

Kontaktinformation

Projektleder
Aage Lund Jørgensen
aljoe@arwos.dk
Tlf. 76 93 00 00

 

Aabenraa Kommune har i “Spildevandsplan 2018 – 2022” udpeget Jørgensgårds-kvarteret til kloakseparering. Projektet er en del af fremtidssikringen af kloakken i hele Aabenraa by. Det handler altså både om at opdatere en ældre kloak og samtidig få regnvandet ud af kloakken, så det ikke skal renses.

Projektet omfatter Jørgensgård, Dambjerg og den nordlige del af Lindsnakkevej (beliggende i umiddelbar forlængelse af Jørgensgård-kvarteret).  Når vi er færdige, vil regnvandet herfra blive ledt ad Kilen til udledning i Bøgelunds Bæk: Udledningen placeres tæt på bækkens udløb i Nyhavn. Vi anslår, at projektet vil reducere belastningen i kloakken med ca. 55.000 m3/år.

Forlængelse af spærring:

Vi er desværre nødt til at forlænge fuldspærringen indtil den 6.11.2020. Det vil også fremgå af skiltningen i området. Vi beklager. 

Tidsplan

Klik for at åbne senest reviderede tidsplan (juli 2020)

I takt med at de enkelte strækninger bliver færdige etableres der vejbelægning.

Fjernvarme

Når Arwos er igennem Jørgensgård med den nye kloakledning, vil spærringen ophøre som planlagt. Dog vil Fjernvarmen følge efter fra 9.11.2020 og ca. 2 måneder frem, med ny fjernvarmeledning. Den vil blive lagt i fortovet og derfor kan det gøres ved kun at spærre et spor.
Konkret er det i strækningen mellem Jørgensgård nr. 41 – nr. 62 den skal ligge. Resten af systemet er udskiftet.

Trafikken vil blive reguleret med midlertidigt lyssignal, som I kender det fra andre projekter.

Der vil dog være tre, måske fire dage hvor spærringen vil blive fuld i nogle timer. Men det vil Fjernvarmen informere omkring med sms og skiltning inden det bliver aktuelt.

I modsætning til ansvar ved kloak, går fjernvarmens ansvar helt ind til dit hus. Og de vil forestå omskiftningen. De får derfor behov for adgang til dit hus – de kommer derfor forbi i løbet af arbejdet og træffer aftale med dig.

Øsby vil stadig være entreprenør på opgaven, så det vil være kendte ansigter I vil møde i gravemaskinerne.

Har du yderligere spørgsmål?

Din kontakt ved Aabenraa-Rødekro Fjernvarme er
Hans Jørn Jørgensen
Mobil: 60619512
E-mail: hjj@aabenraa-fjernvarme.dk

Indlæg fra borgermøde den 18. september 2019

Kloakseparering Jørgensgård – borgermøde 18 09 2019

Hvad er en separering?

I dag er kloakken en såkaldt fælleskloak. Det betyder, at spildevand og tag- og overfladevand ledes i samme rør.

Når separeringen er færdig ledes tag- og overfladevand i sit eget systemet og spildevandet i et andet. Spildevandet ledes fortsat til renseanlægget, men regnvandet i fremtiden ledes til lokal bassiner.

Hvem er omfattet?

Projektområde – oversigtskort E2-20190815

Hvad skal jeg lave og betale på egen grund?

Arwos etablerer kloakledningerne i vejen, og når vi kommer forbi dit hus, sætter vi også en skelbrønd til spildevand og stik til regnvand.

Du skal derimod betale og etablere kloakken på egen grund. Om du lægger en ledning eller graver faskiner ned blander vi os ikke i, men dine løsninger skal som minimum godkendes af en aut. kloakmester.

Selv omkoblingen skal også foretages af en aut. kloakmester. Kloakmesteren udarbejder i den forbindelse en færdigmelding, som han sender ind til Aabenraa Kommune. På den måde ved Aabenraa Kommune, at din ejendom nu er seperatkloakeret.

Hvornår skal jeg senest koble mig på den nye kloak?

Efter vores færdigmelding har du 6 måneder til at tilslutte dig de nye skelbrønde.

Færdigmeldingen sker ved, at du får en autoriseret kloakmester til at gennemføre og godkende tilslutningen. Færdigmelding sendes til Aabenraa Kommune, som registrerer omkoblingen.

 

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
23. oktober 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 13:00
Deponi
07:00 - 14:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status