Arwos A/S

Kassø – PtX Methanol produktion

Læs mere om etablering af en afskærende spildevandledning til det nye PtX-anlæg

Kontakt ved ARWOS (bygherre):

Projektleder: Keld Hansen
E-mail: klh@arwos.dk 
Mobil: 27 23 25 24

 

COWI A/S (rådgiver og tilsynsførende under anlægsarbejdets udførelse):

Projektleder: Ole Glavind
E-mail: olgl@cowi.com
Mobil: 41 7616 28

 

Nørgaard Anlæg (entreprenør):

Projektleder: Lars Duborg
E-mail: ld@na-ribe.dk
Mobil: 29 12 27 85

 

Arbejdsleder/formand: Jan Hansen
Mobil: 30 66 27 85

 

 

I forbindelse med i etablering af nyt PtX-anlæg på Kassøvej, skal der etableres en afskærende spildevandstrykledning fra anlægget og frem til til eksisterende spildevandsystem nord for Hjortkær by samt fjernvarmeledninger frem til eksisterende fjernvarmesystem i Hærvejen.

Aabenraa Fjernvarme A.m.b.a etablerer 2 stk. Ø 560 mm fjernvarmeledninger til udnyttelse af overskudsvarme fra PtX-produktion, og Arwos Spildevand A/S etablerer 1 stk. trykledning for bortledning af spildevand.

Projektet vil medføre opgravning i Kassøvej, Kirkegade og Gl. Kirkevej. Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Nørgaard Anlæg, Ribe.

 

Seneste nyt 1. marts 2024

Anlægsarbejdet i Kassøvej er afsluttet og anlægsentreprenøren forlader arbejdspladsen i marts måned, når de sidste retableringsarbejder er udført.

Asfaltbelægningen på Kassøvej er retableret, hvor den de seneste måneder har været opgravet, og der er åbnet for gennemkørende trafik.

Vi beklager de gener som vejens afspærring og omledning af den kørende trafik har medført og takker for den udviste tålmodighed.

 

 

Tidsplan

Anlægsarbejdet udføres i perioden august 2023 til februar 2024 og i henhold til følgende detailtidsplan.

Oplæg til tidsplan 13.7.2023

Projekttegning

Tracé for fjernvarme- og spildevandstrykledning kan ses på nedenstående kort.

A249990-0 Oversigtskort rev. 17 08 2023

 

Kan trafikgener forventes?

I forbindelse med projektet vil de vejstrækninger der opgraves, blive afspærret for gennemgående kørsel og omkørselsrute vil blive anvist med gule ”omkørsels-skilte”.

Det vil under anlægsarbejdet være muligt for grundejere og andre med berettiget ærinde såsom hjemmehjælp, pakkepost, renovatør m.fl. at køre til de ejendomme, som ligger langs de afspærrede vejstrækninger.

Når der opgraves foran en ejendoms indkørsel, vil der kortvarig (1 – 2 dage) ikke være kørende adgang. Entreprenøren vil i god tid forud orientere om termin afbrydelse af kørende adgang. Gående adgang til ejendomme vil være muligt til alle tider.

 

Hvordan påvirkes affaldsindsamlingen?

Som udgangspunkt vil affaldsindsamlingen ikke blive påvirket af projektet. Affaldscontaineren skal køres frem på tømmedagen som hidtil og entreprenøren vil sørge for at renovatøren kan tømme containeren.

Læs mere om gener I kan forvente her

Vil jeg opleve gener og forstyrrelser?

Arbejdet vil medføre støj fra entreprenørmaskiner, og arbejdet kan i kortere tidsrum gøre det vanskeligt at komme til og fra ejendomme beliggende inden for afspærrede vejstrækninger. Der vil også være tidspunkter, hvor det ikke er muligt at parkere ud for ejendommen. Vi beklager generne, og vi vil gøre vores bedste for at minimere dem. Arbejdet vil foregå i tidsrummet mellem kl. 06 og kl. 18.

Læs mere om gener I kan forvente her

 

Yderligere information

Hvis der er ønske om yderligere information om projektet eller bemærkninger til anlægsarbejdets udførelse, kan I kontakte tilsynsførende Ole Glavind på email olgl@cowi.dk eller telefon 41 76 16 28. I er også meget velkommen til at tage direkte kontakt til folk fra Nørgaard Anlæg, som måtte være på arbejdspladsen.

 

22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser