Arwos A/S

Lokal afledning af regnvand i Kliplev

Frem for en traditionel kloakseparering har et flertal af beboerne valgt at udtræde af regnvandsforsyningen. Derfor etableres fra efterår 2019 løsninger til lokal afledning af regnvand.

Kontaktinformation

Robin Nygaard Madsen
Projektleder
rnm@arwos.dk
Tlf. 20 13 40 11

 

Arwos har en bunden opgave i at reducere mængden af regnvand i kloakken. Den sandede jordbund betød, at vi havde muligheden for at give 211 husejere et alternativ til den dyre kloakseparering.

Det har man i stor stil taget imod.

Frem for en traditionel kloakseparering har 98 % af de involverede husejere frivilligt valgt at udtræde af regnvandsforsyningen. Med sig får de op til 25.800 kr. retur af tilslutningsbidraget. Til gengæld skal de i stedet etablere faskiner, regnvandsbede eller andre løsninger til håndtering af regnvand på egen grund.

Løsning betyder også, at vejvandet ledes til nyetablerede bede frem for i vejristen. De såkaldte vejbede, der er designet til at optage vejvandet og forventes udformet, så de vil have både en trafikdæmpende, men også forskønnende effekt på byrummet.

Nedenfor finder du svar på dine spørgsmål. Ellers er du velkommen til at kontakte os.

Vejledende tidsplan

Tidsplan september – oktober 2020 4.0

Hvor lægges der ny asfalt ?

Se oversigtkort over arbejde, som er gennemført i 2020

Slidlagsarbejder juni 2020

Se oversigtkort over arbejde forventes gennemført i 2021

Slidlagsarbejder 2021

Hvordan får jeg pengene tilbage?

  1. Beboerne der ønsker at udtræde af kloakforsyningen har modtaget en deklarationserklæring og fuldmagt sammen med en frankeret svarkuvert. Arwos har med undtagelse af ganske få modtaget fuldmagterne og deklarationerne i underskrevet stand. Langt de fleste er nu tinglyst på ejendommene.
  2. Når du fået lavet dine LAR-løsninger på egen grund, skal du få det godkendt af en aut. kloakmester.
  3. Kloakmesteren skal indsende en færdigmelding sammen med en som udført tegning til Arwos.
  4. Hvis du selv vil etablere faskiner skal du have en autoriseret kloakmester til at frakoble regnvandet fra spildevandsledningen. Kloakmesteren skal indsende en færdigmelding sammen med en tegning der viser hvor frakoblingerne er foretaget og du skal indsende en tegning over det du har lavet.
  5. Når Arwos har modtaget færdigmeldingen med som udført tegningen fra kloakmesteren og godkendt det udførte udbetaler vi pengene.

Hvornår skal jeg senest frakobles regnvandet fra kloakken?

Arwos har sammen med Aabenraa kommune som er myndigheden besluttet at regnvandet skal være frakoblet regnvandssystemet senest 1. maj 2021.

Dette gælder også for de ejendomme der har fået et regnvandsstik og skal kloakseparere på traditionel vis.

Kommunen vil i starten af 2021 udsende varsling af påbud.

Hvorfor står der vand i vejbedet?

Efter langvarig eller voldsomme regnskyl kan der stå regnvand vejbedet. Det er i sær tilfældet i nye vejbede, der endnu ikke er beplantet. Her bliver jorden meget kompakt, hvilket forsinker nedsivningen. I takt med at planterne bliver sat og vokser sig større, vil jorden blive mere porøs, og vandet vil nemmere sive væk.

Se evt. nedenstående video, hvor entreprenøren fortæller, hvordan vejbedet virker.

 

30. september 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
10:00 - 12:00
Løjt
13:00 - 15:00

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 16:00
Deponi
07:00 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status