Arwos A/S

Gl. Kongevej – Foring af kloakken uden opgravning NODIG

Strømpeforing af ledninger på Gl. Kongevej m.fl. i Aabenraa.

Kontaktinformation

Projektleder

Faisal Shojai

Tlf.: 31 65 00 81

Mail: afs@arwos.dk

Hele kvarteret omkring Haderslevvej er inden for de seneste 10 år blevet separatkloakeret. det betyder, at spildevandet løber i et nyere kloaksystem, mens regnvandet løber i det oprindelige kloaksystem, som tidligere modtog både spildevand og regnvand.
Regnvandskloakken som er af ældre dato renoveres derfor nu.

Arwos Spildevand A/S gennemfører i samarbejde med entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S en renovering af de ældre kloakledninger i området omkring Gamle Kongevej med sidegader samt en række sidegade på den vestlige side af Haderslevvej. På samme måde som vi sidste år renoverede de ældre kloakledninger i selve Haderslevvej.

Det er de offentlige hovedkloakker og de offentlige stikledninger frem til skel, som istandsættes nu. Der skal således ikke ske ændringer i dit private kloaksystem.

Arbejdet udføres ved en såkaldt strømpeforing, som er en opgravningsfri metode til renovering af kloakledninger.

Der renoveres alene regnvandskloakken, hvorfor der ikke skal træffes særlige foranstaltninger i din bolig, idet det forudsættes at din ejendom er kloaksepareret korrekt.

 

Tidsplan

Arbejdet udføres i perioden fra 17 februar 2020 og frem til april 2020.

 

Arbejdet udføres i flere arbejdsgange, hvorfor I kan opleve at Per Aarsleff A/S kan være på stedet flere gange i perioden. Det hænger sammen med, at strømpeforing af hovedledninger udføres med en bestemt type af udstyr, mens strømpeforing af stikledninger udføres med en anden type udstyr. Endelig vil der som både forberedelse og opmåling samt kvalitetskontrol ske tv-inspektion af kloakledningerne løbende.

 

Hvad er en foring af kloakken?

En foring eller strømpeforing af kloakken betyder, at vi trækker en ny kloakledning i den gamle. Vi går ned i hver brønd og ”trækker en strømpe” frem til næste brønd.

Det nye rør er foldet sammen, når det lægges i den gamle kloak. Når det ligger, som det skal, så foldes de ud med brug af damp, varmt vand eller LED-lys.

Efterfølgende kører en lille maskine ind i kloakken og skærer hul i stikledningen, som fører ind til dit eller dine naboers hus. Herefter fores også de ledninger frem til din skelbrønd.

Så snart den nye ledning er hærdet, er den klar til brug.

Vil jeg opleve driftsforstyrrelser?

På dagen, hvor kloakken skal fores, kan du ikke benytte kloakken. Vores entreprenør skal nok informere dig i god tid – også hvordan du skal forholde dig.

 

Hvorfor lugter det, når kloakken fores?

Når ”strømpen” transporteres fra fabrikken, opbevares den på den måde, så den ikke størkner/hærder. Så snart ”strømpe” er i røret, og den foldes ud, begynder den at hærde. Det afgiver nogle styren-dampe, som bestemt ikke lugter godt. Disse lugter kan sprede sig kloakken, hvilket kan give lugt gener helt inde i huset.
Lugtgenerne forsvinder så snart røret er hærdet. I mellemtiden må du lufte ud.

 

Kan trafikgener forventes?

Alle arbejderne udføres fra terræn via åbne kloakdæksler, som typisk er beliggende i veje eller fortove. I nogle tilfælde kan de offentlige kloakledninger være beliggende over private arealer og det kan derfor være nødvendigt at skulle frilægge brønddæksler, som er beliggende i private haver. Hvis der findes brønde som skal frilægges på din ejendom for at arbejdet kan udføres, vil du forinden blive kontaktet af firmaet Per Aarsleff A/S eller dennes underentreprenør Øsby Entreprenør- og kloakservice ApS.

 

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål til projektet, er du altid velkommen til at kontakte os:

Projektleder hos Arwos

Faisal Shojai

Tlf.: 51 60 18 70

E-mail: afs@arwos.dk

 

Projektleder hos Per Aarsleff A/S

Jane Olsen

Tlf.: 87 44 24 03

E-mail: jol@aarsleff.com

24. september 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 16:00
Deponi
07:00 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status