Arwos A/S

Nye ledninger i Jørgensgård-kvarteret og Havnen

Fra foråret 2019 til 2020 etablerer Arwos ny kloak og vandrør i Jørgensgård-kvarteret og dele af Havnen i Aabenraa.

Kontaktinformation

Projektleder
Aage Lund Jørgensen
aljoe@arwos.dk
Tlf. 76930000

Aabenraa Kommune har i “Spildevandsplan 2018 – 2022” udpeget Jørgensgårds-kvarteret til kloakseparering. Projektet er en del af fremtidssikringen af kloakken i hele Aabenraa by. Det handler altså både om at opdatere en ældre kloak og samtidig få regnvandet ud af kloakken, så det ikke skal renses.

Projektet omfatter Jørgensgård, Dambjerg og den nordlige del af Lindsnakkevej (beliggende i umiddelbar forlængelse af Jørgensgård-kvarteret).  Når vi er færdige, vil regnvandet herfra blive ledt ad Kilen til udledning i Bøgelunds Bæk: Udledningen placeres tæt på bækkens udløb i Nyhavn. Vi anslår, at projektet vil reducere belastningen i kloakken med ca. 55.000 m3/år.

Alle berørte lodsejere er inviteret til informationsmøde onsdag den 18. september 2019 kl. 19.00 i Kongesalen på Folkehjemmet

Tidsplan

 • 8. august 2019: Projektet sættes i udbud
 • 3. september: Forventet kontraktindgåelse
 • Uge 37, 2019: Opstart Kilen
 • Uge 46, 2019: Øster Madevej
 • Uge 46, 2019: Lindsnakkevej fra Kilen
 • Uge 47, 2019: Boring Lindsnakke – Øster Madevej
 • Uge 48, 2019: Lindsnakke 25-37
 • Uge 2, 2020: Lindsnakke 2-22
 • Uge 2, 2020: Boring mod Højholt
 • Uge 4, 2020: Stikledning af Højholt
 • Uge 6, 2020: Højholt
 • Uge 10, 2020: Jørgensgård
 • Uge 10, 2020: Boring Dambjerg
 • Uge 14, 2020: Stikvej Jørgensgård
 • Uge 20, 2020: Boring Jørgensgård

I takt med at de enkelte strækninger bliver færdige etableres der vejbelægning.

Projektet ventes færdigt i uge 27, 2020.

Hvad er en separering?

Som led i projektet fjerner vi den gamle spildevandsledning og etablerer vi to nye: En ledning til spildevand og en ledning til regnvand.

Når vi kommer forbi dit hus etablerer vi to stik: Et til regnvand og et til spildevand. Du vil modtage besked, når vi er klar til, at du omkobler den private kloak.

Det er din/husejerens opgave at separere på egen grund – altså adskille regn- og spildevand. Alle løsninger skal godkendes af en autoriseret kloakmester.

Hvem er omfattet?

Projektområde – oversigtskort E2-20190815

Hvad skal jeg lave på egen grund?

Du skal skille regn- og spildevand fra hinanden inden for skel. Dvs. at du skal finansiere og etablere en regnvandskloak, hvor tag- og overfladevand ledes til. Herfra skal det kobles på skelbrønden for regnvand.

Arwos etablerer og betaler de to skelbrønde (en til spildevand og en til regnvand), når vi kommer forbi dit hus. Når vi er færdige med etableringen af kloakken, får du en melding om, at du nu kan koble om.

Hvornår skal jeg senest koble mig på den nye kloak?

Efter vores færdigmelding har du 6 måneder til at tilslutte dig de nye skelbrønde.

Færdigmeldingen sker ved, at du får en autoriseret kloakmester til at gennemføre og godkende tilslutningen. Færdigmelding sendes til Aabenraa Kommune, som registrerer omkoblingen.

↑ Til toppen
21. august 2019

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
10:00 - 12:00
Løjt
13:00 - 15:00

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 16:00
Deponi
07:00 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status