Arwos A/S

Kloakrenovering af regnvandsledninger i sidegaderne til Haderslevvej

Strømpeforing af regnvandskloak Gl. Kongevej m.fl.

Kontaktinformation

Projektleder

Christoffer L Hansen

Tlf.: 24 98 99 52

Mail: clh@arwos.dk

Hele kvarteret omkring Haderslevvej er inden for de seneste 10 år blevet separatkloakeret. Det betyder, at spildevandet løber i et nyere kloaksystem, mens regnvandet løber i det oprindelige kloaksystem, som tidligere modtog både spildevand og regnvand. Regnvandskloakken som er af ældre dato renoveres derfor nu.

Arwos gennemfører i samarbejde med entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S en renovering af de ældre kloakledninger i området omkring Gamle Kongevej med sidegader samt en række sidegade på den vestlige side af Haderslevvej. På samme måde som vi sidste år renoverede de ældre kloakledninger i selve Haderslevvej.

Det er de offentlige hovedkloakker og de offentlige stikledning frem til skel, som istandsættes nu. Der skal således ikke ske ændringer i dit private kloaksystem.

Under tidsplan kan du se en vejledende plan for om vi kommer forbi din gade/vej og i givet fald hvornår.

Arbejdet udføres ved en såkaldt strømpeforing, som er en opgravningsfri metode til renovering af kloakledninger. Alle arbejderne udføres fra terræn via åbne kloakdæksler, som typisk er beliggende i veje eller fortove. I nogle tilfælde kan de offentlige kloakledninger være beliggende over private arealer og det kan derfor være nødvendigt at skulle frilægge brønddæksler, som er beliggende i private haver. Hvis der findes brønde som skal frilægges på din ejendom for at arbejdet kan udføres, vil du forinden blive kontaktet af firmaet Per Aarsleff A/S eller dennes underentreprenør Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS. Såfremt det er nødvendigt at frilægge brønddæksler hos private, vil der når arbejdet er afsluttet ske en retablering.

Der renoveres alene regnvandskloakken, hvorfor der ikke skal træffes særlige foranstaltninger i din bolig, idet det forudsættes at din ejendom er kloaksepareret korrekt.

 

Der er fejlagtigt blevet omdelt en skrivelse til ejerne på Tækkerløkke og enkelte ejendomme på Gamle Kongevej om, at man i en bestemt periode skal sikre sine gulvafløb og toiletter. Dette er IKKE nødvendigt, da vi ikke arbejde i spildevandskloakken.

 

Tidsplan

Arbejdet udføres i perioden fra 28 oktober 2019 og frem til januar 2020.

Arbejdet udføres i flere arbejdsgange, hvorfor I kan opleve at Per Aarsleff A/S kan være på stedet flere gange i perioden. Det hænger sammen med, at strømpeforing af hovedledninger udføres med en bestemt type af udstyr, mens strømpeforing af stikledninger udføres med en anden type udstyr. Endelig vil der som både forberedelse og opmåling samt kvalitetskontrol ske tv-inspektion af kloakledningerne løbende.

 

Tidsplanen for renovering af hovedledningerne herunder er vejledende, idet arbejdet af afhængig af de forhold vi møder i kloakkerne samt vejrafhængige.

Uge 44:
Tækkerløkke, Gamle Kongevej og Karpedam.

Uge 45:
Gamle Kongevej, Tækkerløkke, Karpedam, Bryggevænget og Stentoftvej.

Uge 46:
Frydendal, Bryggervænget og Jørgensgård.

Uge 47:
Jørgensgård og Karpedam.

Uge 46 og frem:
Her udføres strømpeforing af stikledningerne samt kvalitetskontrol.

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål til projektet, er du altid velkommen til at kontakte os:

Projektleder hos Arwos

Christoffer L Hansen

Tlf.: 24 98 99 52

E-mail: clh@arwos.dk

 

Projektleder hos Per Aarsleff A/S

Jane Olsen

Tlf.: 87 44 24 03

E-mail: jol@aarsleff.com

↑ Til toppen
28. januar 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 16:00
Deponi
07:00 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status