Arwos A/S

Nyt regnvandsbassin og hovedpumpestation i Genner

Genner er blevet kloaksepareret og i den forbindelse skal Genner renseanlæg på sigt nedlægges og spildevandet skal pumpes til Stegholt i Aabenraa.

Kontaktinformation

Robin Nygaard Madsen
Projektleder
rnm@arwos.dk
Tlf. 20 13 40 11

Genner er blevet kloaksepareret og i den forbindelse skal Genner renseanlæg på sigt nedlægges og spildevandet skal pumpes til Stegholt i Aabenraa. Regnvandet skal via et nyt regnvandsbassin afledes til det samme vandløb, som Genner Renseanlæg udleder til.

Ifølge spildevandsplan 2018 – 2022 skal regnvandsbassinet etableres i matr. nr. 588 Genner.

Bassinet etableres som et todelt bassin med sandfangsbassin og efterklaringsbassin. Bassinerne får en vanddybde i midten på ca. 120 cm. Skråningen mellem bund af bassin og terræn etableres med anlæg 5. De 2 bassiner bliver i alt på 5.700 m2 inkl. skråningsanlæg.  Der skal i alt opgraves 9.500 m3 råjord som skal køres bort.

Mellem bassinerne er der et rørlagt vandløb, som skal omlægges. Derudover skal der i mindre grad etableres ledningsarbejder.

Der skal etableres en hovedpumpestation til overpumpning af spildevandet. Der er endnu ikke etableret rørforbindelse til Stegholt renseanlæg, så derfor bliver spildevandet sammen med regnvandet ledt til Genner Renseanlæg. Overpumpning til Stegholt og nedlæggelse af Genner renseanlæg forventes at ske i løbet af 2020.

Efter licitation har entreprenørfirmaet Otto Chrestensen fået overdraget opgaven.

 

Trafikforhold

Bortkørsel af råjord sker fra matriklen gennem byen via Genner Bygade til Haderslevvej. Ved spild på vejene vil der efter hver endt arbejdsdag blive fejet.

 

Tidsplan

Her kan du se entreprenørens tidsplan.

Tidsplan PDF

Arbejdet er startet op i september 2019, men på grund af meget regn i oktober har der ikke været arbejdet så meget på pladsen. Her fra den 4. november er arbejdet startet op igen.

Pumpestationen er sat den 6. november 2019. Bortkørsel af råjord er startet den 4. november 2019 og forventes afsluttet i starten af december 2019.

Det forventes, at arbejdet er afsluttet og afleveret medio december 2019.

 

Projekttegninger

Her kan du se projekttegninger.

Oversigtskort- ikke målfast 1.0

Fremtidige forhold

 

Yderligere kontaktinformation

Rådgiver Sweco: Projektleder Ole Schacht, tlf. 73 62 88 90

Entreprenør Otto Chrestensen A/S: Projektleder Jan Schmidt tlf. 20 75 39 30

↑ Til toppen
1. april 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
Lukket
Aabenraa
Lukket
Kundeservice
08:00 - 16:00
Deponi
07:00 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status