Arwos A/S

Kloakseparering af Løjt Kirkeby fra 2020

Forud for byfornyelsen i Løjt Kirkeby kloaksepareres den del af byen som fortsat har en fælleskloak til både regn- og spildevand.

Kontakt ved Arwos

Projektleder Aage Lund Jørgensen
Tlf. 24 96 41 50
Mail aljoe@arwos.dk

Løjt Kirkeby står foran en byfornyelse. Men inden Aabenraa Kommune giver dig i kast med ny belægning og bænke, så gennemfører Arwos en kloakseparering af den del af byen, som endnu ikke har opdelt regn- og spildevand i kloakken. Kloaksepareringen vil ske løbende fra foråret 2019 frem til 2023.

Byen ventes opdelt i 3 etaper, hvoraf 1. etape ventes at starte op i februar 2020. Den præcise opdeling forventer vi bliver præciseret, når projektet skal i udbud i november 2019.

I efteråret 2019 er vi gået i gang med et forberedende projekt omkring Løjt Børnehus. Du kan læse mere om det projekt her.

Mere information på vej

Når der er valg entreprenør – og tidsplanen er mere konkret – inviteres du til et informationsmøde. Mødet vil være for beboerne i etape 1.

Beboere i etape 2 og 3 indkaldes til informationsmøde, når vi nærmer os igangsætningen af etapen.

Hjemmesiden her opdateres løbende i takt med at der er nyt.

Vil du vide mere om byfornyelsen, kan du læse mere her

Tidsplan

Projektet sendes i EU-udbud i november 2019. Først når vi har valgt en entreprenør kan vi fremlægge en foreløbig tidsplan.

Hvorfor skal Løjt Kirkeby kloaksepareres?

Store dele af Løjt Kirkeby er ikke kloaksepareret. Det betyder, at når systemet belastes ved et skybrud, så løber kloakken over, så der løber fortyndet spildevand i eks. bassinet ved Kromai. Kloaksepereringen handler altså om at forny og fremtidssikre kloakken i byen.

Projektet er besluttet af byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Aabenraa Kommunes spildevandsplan.

Separeringen af byen er desuden en del af Arwos’ langsigtede effektivisering af spildevandsnettet i den nordlige del af Aabenraa Kommune. Kloakesepareringen i skal derfor ses i sammenhæng med sapareringen Genner for år tilbage. I fremtiden er det intentionen at renseanlæg i Genner og Brøde lukker og spildevandes i stedet sendes til Stegholt i Aabenraa. Foruden skal regnvandet skilles fra, hvilket projektet omfatter for Løjt.

Hvad er en kloakseparering?

Bor du i den del af Løjt Kirkeby, som endnu ikke er kloaksepareret, så har du fællesskloak. Det betyder, at spildevand, tag- og overfladevand ledes til samme system i vejen.

Når separeringen er færdig ledes tag- og overfladevand i sit eget systemet og spildevandet i et andet. Spildevandet ledes fortsat til renseanlægget, men regnvandet i fremtiden ledes til lokal bassiner.

Hvilken etape er jeg i?

Projektet sendes i EU-udbud i november 2019. Først når vi har valgt en entreprenør kan vi fortælle, hvilke veje der er i hvilke etaper.

Hvad skal jeg lave/betale?

Arwos etablerer kloakledningerne i vejen, og når vi kommer forbi dit hus, sætter vi også en skelbrønd.

Du skal derimod betale og etablere kloakken på egen grund. Om du lægger en ledning eller graver faskiner ned blander vi os ikke i, men dine løsninger skal som minimum godkendes af en aut. kloakmester.

Selv omkoblingen skal også foretages af en aut. kloakmester. Kloakmesteren udarbejder i den forbindelse en færdigmelding, som han sender ind til Aabenraa Kommune. På den måde ved Aabenraa Kommune, at din ejendom nu er seperatkloakeret.

Hvornår skal jeg senest koble om?

Hvor Arwos er færdige med etapen, meddeler vi Aabenraa Kommune, at vi er færdige. Formelt overgår projektet til Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommune sender dig herefter påbud om omkobling. Det skal ske senest et halvt år senere.

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Vores ansvar Dit ansvar Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
↑ Til toppen
22. november 2019

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 13:00
Deponi
07:00 - 14:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status