Arwos A/S

Kloakseparering af Løjt Kirkeby fra 2020

Forud for byfornyelsen i Løjt Kirkeby kloaksepareres den del af byen som fortsat har en fælleskloak til både regn- og spildevand.

Kontakt ved Arwos

Projektleder Aage Lund Jørgensen
Tlf. 24 96 41 50
Mail: aljoe@arwos.dk

 

Kontakt ved Arkil

Kim Sivertsen
Tlf: 51 55 90 84
Mail: ksi@arkil.dk

Løjt Kirkeby står foran en byfornyelse. Men inden Aabenraa Kommune giver dig i kast med ny belægning og bænke, så gennemfører Arwos en kloakseparering af den del af byen, som endnu ikke har opdelt regn- og spildevand i kloakken. Kloaksepareringen sker løbende fra februar 2020 frem til 2023.

Byen er opdelt i 3 etaper, hvoraf 1. etape startes op i februar 2020.

Informationsmøde for 1. etape

Der er holdt informationsmøde for de berørte husejere i etape 1 onsdag den 15. januar i Løjt Forsamlingshus

Beboere i etape 2 og 3 indkaldes til informationsmøde, når vi nærmer os igangsætningen af etapen.

Hjemmesiden her opdateres løbende i takt med at der er nyt.

Vil du vide mere om byfornyelsen, kan du læse mere her

Tidsplan

Du kan læse hele tidsplanen her:

Etape 1 – rev.10.09.2020

Seneste nyt

Under dette punkt finder du seneste information fra Arwos. Her finder du information om ændringer eller andet som løbende opstår, som projektet skrider fremad.
Synes du, der mangler noget, eller har du opklarende spørgsmål, er du velkomment til at kontakt projektlederen.

1. september 2020 Parkering ifm. arrangementer i Løjt Kirke

I forbindelse med weekend og aftens-arrangementer i Løjt Kirke, henstiller vi til parkering ved Løjt Skole og Løjt Hallen.

Hvilken etape er jeg i?

Her finder du kort over etaper: Etapeinddeling K10 1009

Hvorfor skal Løjt Kirkeby kloaksepareres?

Store dele af Løjt Kirkeby er ikke kloaksepareret. Det betyder, at når systemet belastes ved et skybrud, så løber kloakken over, så der løber fortyndet spildevand i eks. bassinet ved Kromai. Kloaksepereringen handler altså om at forny og fremtidssikre kloakken i byen.

Projektet er besluttet af byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Aabenraa Kommunes spildevandsplan.

Separeringen af byen er desuden en del af Arwos’ langsigtede effektivisering af spildevandsnettet i den nordlige del af Aabenraa Kommune. Kloakesepareringen i skal derfor ses i sammenhæng med sapareringen Genner for år tilbage. I fremtiden er det intentionen at renseanlæg i Genner og Brøde lukker og spildevandes i stedet sendes til Stegholt i Aabenraa. Foruden skal regnvandet skilles fra, hvilket projektet omfatter for Løjt.

Hvad er en kloakseparering?

Bor du i den del af Løjt Kirkeby, som endnu ikke er kloaksepareret, så har du fællesskloak. Det betyder, at spildevand, tag- og overfladevand ledes til samme system i vejen.

Når separeringen er færdig ledes tag- og overfladevand i sit eget systemet og spildevandet i et andet. Spildevandet ledes fortsat til renseanlægget, men regnvandet i fremtiden ledes til lokal bassiner.

Hvad skal jeg lave/betale?

Arwos etablerer kloakledningerne i vejen, og når vi kommer forbi dit hus, sætter vi også en skelbrønd.

Du skal derimod betale og etablere kloakken på egen grund. Om du lægger en ledning eller graver faskiner ned blander vi os ikke i, men dine løsninger skal som minimum godkendes af en aut. kloakmester.

Selv omkoblingen skal også foretages af en aut. kloakmester. Kloakmesteren udarbejder i den forbindelse en færdigmelding, som han sender ind til Aabenraa Kommune. På den måde ved Aabenraa Kommune, at din ejendom nu er seperatkloakeret.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har stråtag?

Du har naturligvis ikke pligt til at tilkoble tagvandet på regnvandskloakken, så længe du håndterer det på egen grund. Der må nemlig ikke ledes regnvand i spildevandskloakken i fremtiden.

Uanset hvilket tag der er på huset, har Arwos dog pligt til at sætte en ny skelbrønd til regnvand. Her kan du vælge at lede overfladevand fra eks. indkørsel til.

Hvornår skal jeg senest koble om?

Hvor Arwos er færdige med etapen, meddeler vi Aabenraa Kommune, at vi er færdige. Formelt overgår projektet til Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommune sender dig herefter påbud om omkobling. Det skal ske senest et halvt år senere.

Materiale fra informationsmøde

Her finder du præsentationen fra informationsmødet den 15. januar 2020

Yderligere kontaktinformation

Formand for byggepladsen: Kim Sivertsen tlf. 51 55 90 84

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
23. oktober 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 13:00
Deponi
07:00 - 14:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status