Arwos A/S

Loddenhøj – Undersøgelse af afløbsforhold

TV-inspektion er afsluttet og indmåling af kloak på Lønholt påregnes færdiggjort primo september

Kontaktinformation

Projektleder: Keld Hansen
E-mail: klh@arwos.dk
Mobil: 27 23 25 24

 

TV-operatør

Jørn Nicolaisen
E-mail: jn@mariuspedersen.dk
Mobil: 25 26 58 53

 

Kort og landmålertekniker

Peter Aamand Andersen
E-mail: paa@geopartner.dk
Mobil: 50 57 12 21

 

 

 

 

Arwos ønsker at få et bedre kendskab til de eksisterende regn- og spildevandsledninger samt brøndes nøjagtige placering og fysiske tilstand i området omkring Lønholt og den østlige del af Loddenhøjvej i Loddenhøj.

Derfor har Arwos bedt firmaet FKS Slamson A/S om at foretage spuling og TV-inspektion af kloaksystemet og landinspektørfirmaet Geopartner om at indmåle kloakledninger og -brøndes placering.

Arwos vil løbende opdatere hjemmesiden.

Bilag: Kort over det område, hvor afløbsforholdene undersøges.

 

Seneste nyt 30. august 2023

  • TV-inspektion er afsluttet og indmåling af kloak på Lønholt påregnes færdiggjort primo september

 

Gener – lugt og larm

I forbindelse med arbejdet kan der opleves støjgener, idet der vil være trafik med større lastbiler. Der kan samtidig kortvarigt være begrænsede adgangs- og parkeringsforhold på de vejstrækninger hvor arbejderne udføres.

I forbindelse med spuling af kloakledningerne kan der forekomme lugtgener (kloaklugt) fra f.eks. vandlåsen i ejendommens toilet, håndvand, badekar eller gulvafløb.

Der vil blive foretaget spuling af ledningerne i vejene og stikledningerne ind de enkelte ejendomme.

 

Forholdsregler – hvad kan jeg gøre?

FKS Slamson A/S vil dagen før spulingen orientere herom ved at lægge en ”spulemeddelelse” i ejendommens postkasse.

For at minimere risiko for lugtgener anbefaler vi, at dækslet på ejendommens skelbrønd, eller anden tilgængelig brønd på ejendommens spildevandskloak løftes delvist af, så der ikke kan opstå over- eller undertryk i kloakledningerne under spulearbejdet. Husk afspærring omkring det løftede brønddæksel for at undgå ulykker.

Er skelbrønden eller anden spildevandsbrønd ikke tilgængelig, eller ønsker du ekstra sikkerhed mod lugtgener, kan vi under spulearbejdets udførelse anbefale, at afløbene inde i ejendommes bygninger afdækkes eller lukkes.

På Arwos´ hjemmeside kan der via følgende link lære mere om hvordan du undgår gener ved spuling: https://arwos.dk/spuling

Efter højtryksspulingen bør alle afløb efterfyldes med vand, fordi vandlåsene i afløbene kan være tømt.

 

Har du spørgsmål

Er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 27 23 25 24.

 

22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser