banner din kloak Cimbria

Anlægsarbejder i Haderslevvej

Boligselskabet Domea er for tiden i gang med at opføre nye boliger på Cimbria-grunden. I den forbindelse har selskabet behov for at etablere en ny regn-
vandsledning placeret tværs over grunden.

Arwos har en stor og meget nedslidt regnvandsledning placeret på Cimbria–grunden, som skal udskiftes snarest. Ledningen ligger imidlertid i Cimbria-
grundens skel. Dette er en uhensigtsmæssig placering for Arwos, da vi skal spørge mange grundejere om tilladelse, hvis ledningen skal tilses eller repareres. Det vil derfor være en fordel for Arwos, hvis vores ledning kan placeres udelukkende på én matrikel.

Domea og Arwos har således fælles interesse i, at der anlægges en ny regn-
vandsledning tværs over grunden. Arwos og Domea har derfor truffet aftale om, at Arwos anlægger og vedligeholder en ny regnvandsledning tværs gennem den ny Cimbria Park, som bliver navnet på det nye boligkvarter.

For at skabe sammenhæng mellem den nye regnvandsledning og Arwos' øvrige kloaksystem skal der tillige etableres en ny regnvandsledning i Haderslevvej
fra Haderslevvej 6 til Cimbria-grundens nordlige afgrænsning.

Derfor vil Haderslevvej være spærret fra Løgumklostervej til Camma Larsen-Ledets Vej i perioden fra den 25. april til den 19. maj 2017. Der vil være omkørsel ad Camma Larsen-Ledets Vej, Gammel Ribevej og Løgumklostervej.

Vi beklager de gener, dette måtte medføre i den daglige trafik, og vi vil bestræbe os på at færdiggøre arbejdet hurtigst muligt.

Kontakt oplysninger:

Arwos:
Projektleder Aage Lundgaard Jørgensen, tlf. 40 28 15 89

 

 

  • tilmeld dig sms service
    Tilmeld dig SMS-service
  • bibliotek
    Bibliotek
  • Priser
    Priser