banner din kloak Kloakrenovering - Eggebækvej

Eggebækvej i Kravlund - Fornyelse af kloakledning

Eksisterende spildevandsledning, fra T-krydset ved Kravlund Møllevej / Egge-
bækvej og frem til Eggebækvej 9, skal fornyes. Ledningen, der er ca. 140 m lang, ligger flere steder med bagfald. Der er derfor driftsproblemer hvilket gør at ledningen intervalspules for at den ikke stopper til.

Den nye spildevandsledning lægges den østlige side af Eggebækvej. Det for-
ventes, at der skal ske grundvandssænkning, hvor vi pumper vandet væk i forbindelse med anlægsarbejdet.

Tidsplan

Mandag den 8. oktober påbegyndes anlægsarbejdet og vil pågå frem til fredag den 26. oktober, hvor arbejdet forventes at være afsluttet.

Bemærk:
De anførte tidspunkter er planlagte og kan ændre sig, hvis der opstår uventede komplikationer i forbindelse med anlægsarbejdet.

Information

Beboerne på Eggebækvej 3–9 er pr. brev dateret den 15. august blevet informeret om, at arbejdet startes op sidst i september 2018.

Trafikale forhold

I arbejdsområdet vil Eggebækvej være spærret i et spor, så trafikken afvikles i et spor.

Når der graves ud for de enkelte ejendommes indkørsler, vil det ikke være muligt at køre ind til ejendommen. Entreprenøren vil informere de enkelte
beboere om hvilen dag det sker.

Affaldsindsamling

Arwos, som også står for afhentning af dagrenovation og genbrugsaffald, vil sørge for, at der under anlægsarbejdet afhentes affald på samme dage som sædvanligt. Er gravearbejdet i gang ud for en indkørsel, vil entreprenøren være behjælpelig med at få beholderen forbi udgravningen.

Kontakt oplysninger:

Er der spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Arwos: Projektleder Robin Madsen, tlf. 20 13 40 11, e-mail: rnm@arwos.dk 

Drengsted entreprenørfirma: Henning Schmidt, tlf 24 25 39 02, e-mail: hs@drengsted.dk