Forsyning til datacentre i Kassø

 

Apple har annonceret, at de ønsker at bygge et stort Datacenter ved Kassø. Også Google har købt nabogrunden med samme formål på sigt. Når begge projekter er udbyggede, er den eksisterende kloak i området for lille.

Derfor etablerer Arwos fra april til oktober 2019 to spildevandsledninger og en vandledning til området. Arwos skal altså både levere vand til køling og efterfølgende rense spildevandet igen. I samme ombæring lægges der en vandledning til Hjordkær, så forsyningssikkerheden øges.

 

Tidsplan

Projektet er endnu ikke detailplanlagt. Vi forventer at gå i jorden i april 2019.

 Hvornår: 

 Hvad sker der: 

 Slutningen af
 november:
 Forhandling/Åstedsforretning om ekspropriation

 Start af december:  Politisk behandling af ekspropriation af resterende grunde

 

Oversigtskort

 pdfKort over området

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte vores to projektledere:

Rasmus Iversen, mobil: 2348 1087, riv@arwos.dk

Lone Bomberg Andersen, tlf: 7693 0946, lba@arwos.dk