banner din kloak Kloakrenovering - Genner

Genner

Nu skal du til at kloakseparere

Arwos er færdig med anden etape af kloaksepareringen i Genner by. Afslut-
ningen er startskuddet for beboerne i byen, som nu skal separere på egen grund.

Kloakrør, store huller og trafikgener er efterhånden en velkendt del af bybilledet i Genner. Nu lakker det mod enden. Arwos afslutter etape 2 af kloaksepare-
ringen.
- Etape 1 og 2 har givet flest gener i form af huller i vejen og trafikomlægning. Men er vi ved at være færdige, så nu er systemet klar til at husejerne tilslutter den nye kloak, fortæller Lone Bomberg Andersen, der er ansvarlig for projektet hos Arwos.

Arwos er bekendt med at mange husejere allerede er i gang med at få separeret på egen grund.
- Tilslutning til den nye kloak skal ske af en autoriseret kloakmester. Når arbejdet er afsluttet, skal husejerne huske, at de skal give oplysningerne til kommunens byggesagsafdeling.

 

Færdig til november
Omkring 1. november 2017 skal byens huse gerne være tilsluttet. Så kan Arwos nemlig gå i gang med den afsluttende etape. Arwos mangler kun at separere hovedledningen uden for byen, så regnvandet ikke længere renses. Den sidste separering kan først laves, når alle byens beboere har fået separeret.

Arwos starter op på den tredje og sidste etape i foråret. Her skal de designe og senere etablere to regnvandsbassiner på Genner Bygade. Den sidste omkobling til separering sker i 2018, hvor Genner renseanlæg lukker.

 

 Tidsplan

Projektet har følgende tidsplan:

År  Faser
2014    
 Forundersøgelser - Projektering

2015  
 Licitation (medio maj)
 Anlægsfase etape 1 - Kloakseparering (opstart ultimo maj)
 Informationsmøde etape 1 (maj/ juni)
 Etape 1, overpumpning til Løjt Kirkeby
 Informationsmøde etape 2 (oktober/ november)
 Der kommer asfalt i uge 50-51

2016  
 Anlægsfase etape 2 - Kloakseparering 
 Lodsejer etape 1, adskiller regn- og spildevand på egen grund

2017  
 Lodsejer etape 2, adskiller regn- og spildevand på egen grund
 Regnvandsbassin anlægges

2018  
 Omlægning af ledningsanlæg fra Genner Strand
 Etape 2, overpumpning til Løjt Kirkeby
 Nedlægges af Genner Rensningsanlæg

2019- 2020   Asfalt slidlag

   

Oplysninger

Genner 2 etape Infomøde 9 december 2015-1 

Genner 1 etape Infomøde 12 maj 2015

 

Link til byggelovens §12 finder du her... 

 

Kontakt oplysninger

Arwos: Projektleder Lone Bomberg Andersen, tlf. 7693 0946
Rådgiver Sweco Danmark A/S: Projektleder Ole Schacht, tlf. 7362 8890 
Arkil A/S: Formand Peter Sievertsen mobil: 2373 4573

 

 

 

 

 • tilmeld dig sms service
  Tilmeld dig SMS-service
 • bibliotek
  Bibliotek
 • Priser
  Priser