banner din kloak Aarupgade

Kloakering af Årupgade

Ifølge Aabenraa Kommune spildevandsplan 2014 – 2017 skal Årupgade og Stubbæk Stenbro 142 kloakeres.

Der er i alt 12 ejendomme, som skal spildevandskloakeres i 2017. Spildevandssystemet etableres som tryksat system. Der skal etableres en villapumpestation på hver enkelt ejendom.

Trykledningen tilsluttes eksisterende spildevandsledning umiddelbar syd for fjernvarmeværket på Lundsbjerg Industrivej.

Arwos har foretaget forundersøgelse, udarbejdet detailprojekt og udbuds-
materiale for spildevandskloakering af ejendommene.

Der har været afholdt licitation med fire bydende. Brdr. Nørulf var billigst og har fået overdraget entreprisen.

Den 6. september 2017 har der været afholdt informationsmøde med lodsejerne hos Arwos på Forsyningsvejen 2.

 

Entreprenørarbejdet

Brdr. Nørulf har startet gravearbejdet mandag den 13. november og forventer at være færdig i uge 51. Der skal etableres 1.8 km trykledning, som etableres som styret boring. Dvs at vejen ikke skal graves helt op. Ledningen forventes at kunne placeres i vejrabat langs Stubbæk Stenbro og Årupgade. Tinglevvej skal krydses, og ledningen her er planlagt at skulle lægges 2 m under kørebanen.

Da alt arbejde etableres som styret boring, vil generne være minimale, og det forventes, at der i hele graveperioden vil være åben for trafik i begge retninger.

Tidsplan

Her kan du se entreprenørens tidsplan.

pdfTidsplan ver. 1.0

Projekttegninger

Her kan du se projekttegningerne. Placeringer af villapumpestationer er aftalt med den enkelte lodsejer.

pdfÅrupgade kloakplan vest - ver. 1.0 
pdfÅrupgade kloakplan øst - ver. 1.0

Kontakt oplysninger:

Arwos: Projektleder Robin N. Madsen, tlf.: 20 13 40 11

Entreprenør Brdr. Nørulf: Projektleder Ulf Nørulf tlf.: 20 49 51 98
FOrmand på pladsen: Brian Thomsen, tlf.: 30 52 54 04