banner din kloak Borgmester Finks Gade

Kloakfornyelse i nordlige bydel ved Borgmester Finks Gade m.m.

Arwos renoverer og klimasikrer kloaksystemet forud for kommunens byfornyelse i Nygade-kvarteret. Der skal etableres 2 nye kloakledninger:
Dels en regnvandsledning og dels en ledning, der skal transportere blandet regn- og spildevand (såkaldt fællesvand). Det er meningen, at det rene regnvand skal udledes i Svejtsbæk ved Reberbanen, mens fællesvandet skal ledes til det nye store bassin i Gasværksvej.

For at lede vandet fra Nygade-/Lavgade-kvarteret til Reberbanen/Gasværksvej skal der lægges 2 stk. nye ledninger startende i Borgmester Finks Gade og sluttende i Reberbanen via passage af Jernbanegade og Løgumklostervej og med krydsning af Haderslevvej. De 2 stk. nye ledninger skal lægges i perioden august 2017 – marts 2018.

Vi starter i krydset Reberbanen/Gasværksvej i midten af august og herfra arbejdes der ad den nævnte rute mod Borgmester Finks Gade.

Arwos er også i gang med kloakfornyelse i Nygadekvarteret, læs mere her ...

 

Trafikale forhold

Det kan desværre ikke undgås, at arbejdet vil medføre gener for trafikken.
Der er planlagt følgende vejafspærringer:

Løgumklostervej
Strækningen fra Jernbanegade til Haderslevvej/Nørreport er spærret i det sydlige spor i perioden 13.10.2017 – 15.12.2017. Det nordlige spor holdes åbent for trafik i begge retninger i hele denne periode.

Jernbanegade
Strækningen fra Borgmester Finks Gade til Løgumklostervej spærres for trafik i begge retninger. Perioden for spærringen er 27.10.17 – 22.12.17

Borgmester Finks Gade
Strækningen fra Borgmester Finks Gade 9 til Jernbanegade spærres for trafik i begge retninger. Perioden for spærringen er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Information følger, når tidspunktet for afspærringen kan fastlægges.

 

Bemærk:
· De anførte tidspunkter for vejafspærringer er planlagte og kan ændre sig, hvis
  der opstår uventede komplikationer i forbindelse med anlægsarbejdet.
· Omkørsel i forbindelse med vejafspærringerne vil blive skiltet.

 

Tidsplan

Anlægsarbejdet er planlagt udført i perioden fra august 2017 – marts 2018. Projektet udføres i et partnerskab mellem Arwos, det rådgivende ingeniørfirma Rambøll og entreprenørfirmaet Arkil.

 

Yderligere oplysninger

Er der spørgsmål, er I/du altid velkommen til at kontakte os.

Projektleder i Arwos: Aage Jørgensen, tlf.: 40 28 15 89 eller
pr. e-mail: aljoe@arwos.dk