banner din kloak Vestergade

Kloakfornyelse i Vestergade, Aabenraa

Om anlægsarbejdet

Arwos anlægger nye kloakker i Vestergade – på strækningen fra Dr. Margrethes Vej til Nygade.

Arbejdet udføres i samarbejde med Aabenraa Kommune, der som en del af områdefornyelsen i sydbyen, etablerer nye belægninger på fortove og veje.

Entreprenørfirmaet Nørgaard Anlæg ApS fra Ribe arbejder på projektet for både Aabenraa Kommune og Arwos.

 

Trafikale forhold

Arbejdet vil medføre gener, men vi vil i videst muligt omfang tage hensyn til beboernes adgang til og fra ejendommene og den almindelige afvikling af trafikken. Til eksempel vil retableringen af belægningerne blive udført løbende, således at de enkelte vejstrækninger færdiggøres løbende.

Mens anlægsarbejderne udføres, vil der blive opsat afspærring og anvist omkørsel. Omfanget af afspærring og omkørsel vil løbende ændres i takt med anlægsarbejdernes udførelse. Planerne for afspærring og omkørsel er godkendt af Aabenraa Kommune som vejmyndighed og Færdselspolitiet. Brand og Redning Sønderjylland, ambulancetjenesterne, hjemmeplejen og postomdelingen er orienteret om planerne.

 

Affaldsindsamling

Arwos, som også står for afhentning af dagrenovation og genbrugsaffald, vil sørge for, at der under anlægsarbejdets udførelse afhentes affald på samme dage som sædvanligt.

Når vejene er afspærrede, vil entreprenøren sørge for, at affaldsbeholdere fra de enkelte ejendomme køres frem til et centralt opsamlingssted. De tømte affaldsbeholdere vil på samme måde blive kørt tilbage til de enkelte ejendomme.

 

Tidsplan

Arbejdet med kloakering og etablering af belægninger udføres i 4 etaper for at færdiggøre de enkelte etaper så hurtigt som muligt. Der arbejdes fra Dr. Margrethes Vej mod Nygade.

Arbejdet udføres i perioden fra 17. oktober 2017 til 19. januar 2018. Der arbejdes ikke i perioden mellem Jul og Nytår. Efter den 19. januar er Arwos' del af arbejderne færdige,  mens Aabenraa Kommunes arbejder med nye belægninger fortsætter.

 

Yderligere oplysninger

Er der spørgsmål, er I/du altid velkommen til at kontakte os.

Projektleder i Arwos: Christoffer Hansen, tlf.: 24 98 99 52 eller pr. e-mail clh@arwos.dk