banner min kloak Kloakerenovering

Kloakrenovering – opgravningsfri metode

Arwos udfører kloakrenovering ved opgravningsfrie metode i Skibbrogade, Fiskergade og Michael Jebsens Plads.

Arbejderne udføres for Arwos af firmaet Aarsleff Rørteknik A/S.

Om anlægsarbejdet

Renoveringen af kloakledningerne udføres som strømpeforinger, hvor de eksisterende kloakledninger fores indvendigt . Denne metode betyder, at der ikke vil ske opgravning, da alle arbejder som udgangspunkt udføres fra åbne kloakdæksler. Såvel før som efter arbejdernes udførelse vil der blive lavet undersøgelser i form af tv-inspektion og spuling af kloakledningerne.

Renoveringen af kloakbrønde udføres fra åbne kloakdæksler, således der ikke sker opgravning.

Trafikale forhold

Skibbrogade og Fiskergade vil være spærret for gennemkørsel i perioden, mens der i videst muligt omfang vil være adgang til Michael Jebsens Plads fra Skibbroen.

Alle afspærringer er godkendt af Aabenraa kommune som vejmyndighed og Politiet.

Affaldsindsamling

I forbindelse med arbejdernes udførelse vil Aarsleff Rørteknik A/S sørge for at affaldscontainere, som normalt tømmes fra Skibbrogade eller Fiskergade, køres frem til tømning. På samme måde vil der blive sørget for at tømte affalds-
containere køres tilbage til de enkelte ejendomme.

Tidsplan

I perioden 29. maj – 30. juni 2017 udføres kloakrenovering ved strømpeforing i Skibbrogade, Fiskergade og Michael Jebsens Plads i Aabenraa.

Yderligere oplysninger

Arwos:
Projektleder: Lone Bomberg Andersen, tlf. 76 93 09 46 eller e-mail lba@arwos.dk
Projektleder: Christoffer Hansen, tlf.: 24 98 99 52 eller e-mail: clh@arwos.dk

Aarsleff A/S:
Projektleder Jane Olsen, tlf.: 40 44 24 03 eller e-mail: jol@aarsleff.com

 

 

  • tilmeld dig sms service
    Tilmeld dig SMS-service
  • bibliotek
    Bibliotek
  • Priser
    Priser