banner din kloak Kloakrenovering - Langrode Toften

Langrode/Toften - Ledningsarbejder i krydset

Aabenraa Kommune skal i gang med at hæve vejfladerne i krydset som afsluttes med rød asfalt.

Aabenraa Kommune har afholdt licitation på arbejdet. Drengsted Entreprenørfirma var billigst og har fået overdraget entreprisen.

Området er fælleskloakeret og ledningerne i området er af ældre dato. Arwos planlægger at kloakseparere området inden for en kortere tid. Derfor har Arwos indhentet et underhåndsbud ved Drengsted Entreprenørfirma for lægning af ca. 80 m regn- og spildevandsledninger gennem krydset. På den måde undgår vi, at skulle grave den nye belægning op, når den endelige kloakseparering af området skal gennemføres.

Husene omkring Langrode og Toften skal altså IKKE separeres nu, men vi laver pt det forberedende arbejde. 

Tidsplan

Entreprenørfirmaet har startet gravearbejdet i Langrode mandag den 6. august 2018.
Ledningsarbejdet forventes færdig omkring den 20. august hvorefter arbejdet med hævning af vejflader og vejafvanding for kommunen starter.

Trafikale forhold

Der er opsat mobilt trafiklys på Langrode hvor halvdelen af vejbanen er spærret. Toften er helt spærret for gennemkørsel.

Dokumenter

Her kan du se projekttegning for hævning af vejflader og for lægning af regn- og spildevandsledninger.

pdfKloakprojektet 
pdfVejplan

Kontakt oplysninger:

Arwos: Projektleder Robin N. Madsen, e-mail: rnm@arwos.dk  tlf. 20 13 40 11

Drengsted Entreprenørfirma.: Henning Schmidt, tlf. 24 25 39 02