banner din kloak LAR Kliplev

LAR i Kliplev

I Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017 er det besluttet, at Kliplev midtby skal separeres. I mellemtiden har Arwos undersøgt jordbundsforholdene i området, hvilket velegner sig til til LAR, lokal afledning af regning. Det betyder, at nedsivning af regnvandet er et alternativ til  traditionel kloakseparering.

I første omgang kræver det, at LAR-projektet vedtages med den nye spildevandsplan ved udgangen af 2018.

Få 40 % af tilslutningsbidrag retur
Lokal Afledning af Regnvand, LAR, består ved, at lodsejerne frivilligt frakobler regnvandet fra kloakken. Til gengæld får hver husstand 40 % af tilslutningsbidraget tilbage. For hver husstand vil der være tale om cirka 24.800 kr.

Til gengæld skal lodejeren selv varetage regnvandet fra hustage og overfladevand. Dertil er der forskellige løsninger.

Læs mere om LAR på vores tema-side her...

Vejbede gennem Kliplev
Kommunen er også positivt indstillet på at frakoble vejvandet. Det betyder, at der skal etableres grønne regnvandsbede langs Kliplevs gader.

Disse kan både være med til at forskønne og gør byen mere trafiksikker. 

Har du spørgsmål?
For spørgsmål kan projektleder Robin Nygaard Madsen kontaktes på tlf. 76930947 eller mail rnm@arwos.dk

Tidsplan

Bemærk at tidsplanen er foreløbig og justeres løbende.

  • 14. maj 2018 kl. 19.00: Informationsmøde sammen med Kliplev Lokalråd i Kliplevhallen.
  • Ultimo 2018. Det ventes at Spildevandsplanen fra 2019 vedtages.
  • Start 2019: Der afholdes endnu et informationsmøde, hvorefter lodsejerne skal forholde sig til, om de vil frakoble deres regnvand fra kloakken og overgå til LAR
  • Start 2019: Arwos vil finde en lodejere, som vil agere prøvehave. Arwos betaler etablering mod at haven er tilgængelig i en periode.

Dokumenter

Kort over berørte husstande

pdfLAR Kliplev

Præsentation fra informationsmødet den 14. maj 2018

Præsentation Informationsmøde 14 05 2018

Ofte stillede spørgsmål

OBS! Flere svar er under den forudsætning, at Spildevandsplanen vedtages.

Hvordan får jeg udbetalt 40% af tilslutningsbidraget?
Arwos skal have en erklæring om færdigmelding sammen med en som udført tegning fra kloakmesteren. Når vi har godkendt det udførte betaler vi dig op til 40 % af tilslutningsbidraget tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg ikke ønsker at få LAR?
Hvis du fortsat vil have at Arwos skal håndtere dit regnvand, etablerer vi et regnvandsstik til dig som tilsluttes et regnvandsbed i vejen. Du vil så få et påbud af kommunen som myndighed om, at tilslutte alt dit regnvand til det nye regnvandsstik.

Hvad sker der, hvis der ikke er tilstrækkelig opbakning til LAR?
Så gennemføres den traditionelle kloakseparering, som blev vedtaget med Spildevandsplanen i 2014.

Hvor meget må jeg lave selv, hvis jeg vælger LAR?
Du må etablere alle løsninger selv, men det er en aut. kloakmester, som skal afkoble regnvandsledningerne samt godkende dine løsninger. Arwos skal have en erklæring om færdigmelding sammen med en som udført tegning fra kloakmesteren

Hvor stor en tagflade, må tilsluttes LAR?
Du må etablere nedsivning af tagflader på op til 250 m2 uden at skulle søge om det, men det skal anmeldes til kommunen.

Hvad er afstandskravene til faskiner?
Vejledende afstandskrav til:

  • Skel 2 meter
  • Beboelse 2 meter
  • Beboelse med kælder 5 meter