banner din kloak Kloakrenovering - Skovbrynet 2

Skovbrynet, Kruså - Fornyelse af regnvandsledning

Eksisterende regnvandsledning på Skovbrynet 2A – 12, og Padborgvej 79 er gammel og i meget dårlig stand. Den er flere steder ved at bryde sammen, og derfor skal den fornyes.

Den eksisterende ledning er ca. 160 m lang ligger gennem haverne på ovenstående adresser. Den nye regnvandsledning flyttes til den offentlige private fællesvej i Skovbrynet. Arbejdet startes op i oktober 2018.

 

Tidsplan

Onsdag den 17. oktober påbegyndes anlægsarbejdet og vil pågå frem til omkring den 1. december 2018, hvor arbejdet forventes at være afsluttet.

pdfTidsplan Skovbrynet ver. 4.0

 

Bemærk:
De anførte tidspunkter er planlagte og kan ændre sig, hvis der opstår uventede komplikationer i forbindelse med anlægsarbejdet.

 

Information

Beboerne på Skovbrynet og Padborgvej 79 er pr. brev dateret den 17. august blevet informeret om, at arbejdet startes op i løbet af efteråret.

Inden arbejdet påbegyndes holdes et "for enden af vejen"-møde med lodsejerne og entreprenøren. Her kan du komme forbi og få vendt dine spørgsmål.

pdfProjektet -Skovbrynet

Trafikale forhold

I arbejdsområdet vil Grønningen, i en kort periode, være spærret i et spor. Når der graves i den private fællesvej i Skovbrynet, vil der i det meste af anlægs-
tiden ikke være muligt at køre ind til ejendommene på Skovbrynet 2A – 12. Entreprenøren vil informere de enkelte beboere om, i hvilket tidsrum det sker.

Affaldsindsamling

Arwos, som også står for tømning af skraldespand og genbrugsbeholder, sørger for, at der under anlægsarbejdet afhentes affald på samme dage som sædvanligt. Er gravearbejdet i gang foran en indkørsel vil entreprenøren være behjælpelig med at få beholderen forbi udgravningen.

Kontakt oplysninger:

Er der spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Arwos: Projektleder Robin Madsen, tlf. 20 13 40 11, e-mail: rnm@arwos.dk 

Arwos: Katrin á Norði, tlf. 22 30 31 49, e-mail: kn@arwos.dk

Entreprenør:
Henrik Pørksen Schmidt, tlf 20 47 55 11, e-mail: mail@kloakrotten.net