banner din kloak Kloakrenovering - Tømmergården2

Tømmergården - Fornyelse af kloakledning

Mandag den 20. august 2018 begynder Arwos at forny kloaksystemet på Tømmergården samt kloakledningen gennem baghaverne på Sønderport 25A til 27B.

Den eksisterende kloakledning er gammel og i meget dårlig stand, og der er der risiko for at den bryder sammen. Arwos har derfor besluttet, at ledningen skal fornyes. I
forbindelse med arbejdet lægges der også en regnvandsledning, så Tømmergården er forberedt til en fremtidig kloakseparering.

Tømmergården vil tidligst blive kloaksepareret efter år 2023.

Der er blevet afholdt licitation onsdag d. 25. juli, hvor entreprenør Henrik Pørksen Schmidt var billigst og fik opgaven.

Arwos har afholdte informationsmøde for beboerne i området, se yderligere info under punktet Informationsmøde.

Tidsplan

Mandag den 20. august er der opstart på anlægsarbejdet med opsætning af maskiner og skiltning. Selve gravearbejdet starter tirsdag d. 21. august. Entreprenøren starter med at grave ved blokken, Kystvej 10.

Uge 34-35 Strækningen Kystvej 10 til Tømmergården 7

Uge 36-37 Strækningen Tømmergården 7 til Tømmergården 1

Uge 38-39 Strækningen Sønderport 27 til Sønderport 29 (baghaven)

Bemærk:
De anførte tidspunkter er planlagte og kan ændre sig, hvis der opstår uventede komplikationer i forbindelse med anlægsarbejdet.

Informationsmøde

Onsdag den 1. august 2018 afholdte Arwos informationsmøde for beboerne i området om projektet. Oplæg fra mødet kan ses nedenfor.

pdfInformationsmøde - præsentation

Trafikale forhold

I anlægsperioden er det ikke muligt at komme ind med biler på Tømmergården. Der skal være fri passage i hele vejens bredde, så entreprenøren kan få
lastbiler med materialer ind på arbejdspladsen.

Fra tirsdag morgen den 21. august til og med onsdag d. 22. august vil der være helt lukket for biler for Kystvej 10-16. Dette indebærer, at der ikke er mulighed for at parkere ved blokken, Kystvej 12-16.

Affaldsindsamling

Arwos, som også står for afhentning af dagrenovation og genbrugsaffald, vil sørge for, at der under anlægsarbejdet afhentes affald på samme dage som sædvanligt.

Kontakt oplysninger:

Er der spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Arwos: Projektleder Katrin á Norði, tlf. 22 30 31 49, e-mail: kn@arwos.dk (træffes ikke i perioden 20. august til 02. september)

Robin Madsen, tlf. 20 13 40 11, e-mail: rnm@arwos.dk

 

Entreprenør: Henrik Pørksen Schmidt, tlf. 20 47 55 11