banner din kloak Bylderup-Bov2

Undersøgelse i Bolderslev og Todsbøl

Undersøgelse for uvedkommende vand i Bolderslev og Todsbøl 2018.

Vi har konstateret, at der kommer meget uvedkommende vand i spildevandssystemet. Det er typisk grundvand og overfladevand der kommer ind i ledningerne. Under regn kan vi se, at der kommer meget mere vand i systemet end i tørvejr. Det vil sige, at der er tilsluttet en del overfladevand. Derudover har vi kendskab til at der nogle steder er indsivning af grundvand.

Områderne i Bolderslev er enten separat- eller spildevandskloakeret. Todsbøl er spildevandskloakeret. Det vil sige, at der ikke burde komme nævneværdige mængder af overfladevand ind i systemet.

For helt nøjagtig, at få kortlagt hvor vandet kommer fra vil Arwos fra den 2. januar 2018 og frem til omkring den 10. maj 2018 få foretaget TV inspektion af samtlige  spildevandsledninger og stik i Bolderslev og Todsbøl.

Bolderslev er opdelt i flere områder og fremgår af tidsplanen. Arbejdet udføres for Arwos af TV-inspektionsfirmaet FKSSlamson A/S.

På tidsplanen nedenfor kan du se hvornår vi forventer at være i dit område. Inden vi kommer på din vej vil du modtage et postkort fra FKSSlamson med
dato på hvilken dag de kommer.


Tidsplan 2018 

 Område  Adresser
 Område 1A
 

 Fra den 2. januar til den 26. januar - 135 ejendomme:
 Bag Volden, Bolderslevskovvej, Rolighedsvej, Toften, Smedefod,
 Gammel Søndergade, Østergade, Ringvej og Æ Stajsvej

 
 Område 1B 
 

 Fra den 29. januar til den 16. februar - 100 ejendomme:
 Urnehovedvej  
 
 Område 2


 Fra den 19. Februar til den 16. marts - 136 ejendomme:
 Bolderslev Hovedgade, Brogade, Jernbanesvinget,
 Skansevej, Søndergade, Stadionvej, Tunnelvej og Østergade


 Område 3


 Fra den 19. marts til den 27. april - 218 ejendomme:
 Bolderslev Nørregade, Bøgevænget, Egevænget, Myrkærvej,
 Nygade og Vestergade
 

 Område 4

 
 Fra den 30. april til den 4. maj - 33 ejendomme:
 Bjolderupvej, Drejervej, Helleavd Bovvej, Industrivej,
 Kernesvinget, Ringvej og Vindmøllevej.

 Område 5
 Fra den 7. maj til den 10. maj - 16 ejendomme:
 Todsbølvej, Todsbøl Nørremark og Søagervej.

Tidsplanen er vejledende, men vi vil forsøge hele tiden at tilpasse den med opdateringer. Kig evt. efter TV-bilen når den er i dit område, så kommer
den nok også snart til dig, eller spørg TV-operatøren.

 

Hvad skal der ske ved min ejendom:

· Inden TV-inspektionen kan påbegyndes, er det måske nødvendigt at spule
  kloakken i vejen og evt. stikledning.

· Hvis der måtte ligge forhindringer i kloakrøret i form af trærødder, fjernes
  de ved en såkaldt rodskæring.

· Efterfølgende køres der et kamera igennem kloakken fra hovedledningen
  og frem til skel/lodsejerbrønd.

· Efter TV-inspektionen, vil du modtage et postkort, hvor TV-firmaet skriver
  om det ser ud til din kloak er i orden eller om der er bemærkninger. 
  Hvis der er bemærkninger vil ejeren få tilsendt et brev fra Arwos. 

· Der er mulighed for at du som lodsejer kan tilkøbe en TV-inspektion af dit
  interne kloaksystem (kloaksystemet indenfor skel).

 

Sådan undgår du gener når vi spuler kloaksystemet:

Når vi spuler, er der risiko for, at der opstår overtryk i kloakledningerne helt ind i huset, og der vil kunne komme spildevand op ad toiletter, håndvaske og gulvafløb.

· Luk toiletsædet på kummerne, og læg noget tungt ovenpå.

· Afskærm afløb og håndvaske. Læg en klud, avis eller lignende over afløbet
  og placér noget tungt ovenpå.

Trafikforhold

Vi forventer ikke det vil give anledning til trafikale problemer.

 

Kontakt oplysninger:

Arwos:
Projektleder Robin N. Madsen, rnm@arwos.dk - tlf.: 20 13 40 11

Entreprenør FKSSlamson A/S:
Projektleder Christian Wallander mail cw@fksslamson.dk 
TV-operatør Lars Skou, mail ls@fksslamson.dk