banner din kloak Bylderup-Bov2

Uvedkommende vand i Bolderslev og Todsbøl

Undersøgelser for uvedkommende vand i Bolderslev og Todsbøl 2018.

Kort om projektet

Målinger i vores pumpestationer har vist, at der er meget mere vand i kloakken i Bolderslev og Todsbøl, end der burde være. Indsivningen skyldes højst sandsynligt, at grundvandsstanden er stigende og finder vej gennem utætheder i kloakken.

Arwos har derfor fået foretaget TV-inspektion samtlige kloakledninger med dertilhørende private skelbrønde. På den måde kan vi systematisk få et overblik
over, hvor indsivningen sker og dermed tage hånd om udbedringerne. TV inspektionen er udført af FKSSlamson A/S i tidsrummet januar – maj 2018.

Resultater af undersøgelsen

Vi har nu fået TV-inspiceret samtlige spildevandsledninger og stik i Bolderslev og Todsbøl. Arbejdet er udført af TV-inspektionsfirmaet Resultater af undersøgelsen.:

34 ejendomme har tagvand og eller overfladevand tilsluttet spildevandsledninger.

Fra 10 ejendomme løber der rindende klart vand i spildevandsstikket. Det kan skyldes indsivning i utætte ledninger eller at der er tilsluttet omfangsdræn til spildevandsledningen.

Der er indsivning i 40 brønde. Det er hovedsageligt på Urnehovedvej hvor der er voldsom indsivning i mange brønde.

Der er indsivning i spildevandsledningen der ligger fra Hellevad Bovvej og ind over sportspladsen til Stadionvej. På Todsbølvej er en utæt samling i spildevandsledning hvor der er meget indsivning. Derudover er der 2 stk. spildevandsstik der skal renoveres.

 

Tidsplan 2018  - Det gør vi nu ...

34 husejere har fået brev om at de skal få tag- og overfladevand frakoblet spildevandssystemet.

10 husejere har fået brev om, at få gennemgået deres interne kloaksystem for indsivning og herunder om der er koblet omfangsdræn på spildevandssystemet. Når fejlene er fundet skal de udbedres så det uvedkommende vand frakobles spildevandssystemet.

Vi har en rammeaftale med entreprenørfirmaet Per Aarsleff om at renovere og tætne brøndene. Der skal ske strømpeforing af de nævnte ledninger med indsivning og de 2 stk. stikledninger.

Alt arbejde udføres uden opgravning, arbejdet er planlagt udført i ugerne 40 – 44.

 

Trafikforhold

Vi forventer ikke det vil give anledning til trafikale problemer.

 

Kontakt oplysninger:

Arwos:
Projektleder Robin N. Madsen, rnm@arwos.dk - tlf.: 20 13 40 11

Per Aarsleff:
Entrepriseleder Martin Vingløv Jensen, mail mvj@aarsleff.com