banner din kloak tanktømning

Tanktømning

Har du septiktank, vil du ca. 10 dage inden tømning modtage et kort fra entreprenøren om, hvornår din hustank bliver tømt. Alternativt kan du tilmelde dig gratis SMS-ordning. Så får du i stedet en SMS, inden vi kommer. Kontakt kundeservice for tilmelding – tlf. 7376 0000.

Har du brug for at få din tank tømt oftere, kan du kontakte Arwos.

Klik her - så kan du se, hvornår vi kommer ...

Tømningen opkræves via den årlige opkrævning fra Arwos, og tankvolumen op til 3 m3 regnes for ét bidrag.

Inden vi tømmer
Det er dit ansvar, at slamsugeren har let adgang til din hustank:

Adgangsvejen er jævn og kørefast, så den kan klare kørsel med lastbilAdgangsvejen er fri for beplantninger, der vokser ind over vejenHustanken ligger højst 40 meter fra adgangsvejenDækslet til tanken ligger i terrænhøjde og er frit tilgængeligtDækslet er fri for beplantning og let at flytte

Hvem løfter låget?
Såfremt ovenstående punkter er opfyldt.

 • Entreprenøren løfter selv dækslet, hvis det vejer højst 25 kilo (kaldet letvægtsdæksel)
 • Vejer dæksler mellem 25-50 kg. skal du selv løfte det af, inden vi kommer. Du kan også betale et gebyr, så løfter entreprenøren det selv. Du finder prisen her... Entreprenøren løfter ikke dæksler over 50 kg.
 • Har du fået en varlingskort, er du velkommen til at ringe til kundeservice, hvis du vide, hvornår vi præcis tømmer.
 • Kører entreprenøren forgæves - pga. manglende tilgængelighed eller for tunge dæksler - regnes det som en »forgæves kørsel«, og du vil få tilsendt en regning.

Sådan tømmer vi

Bundfældningstanke skal tømmes med jævne mellemrum for at fungere bedst muligt – ellers risikerer vi, at slam og spildevand siver ud i omgivelserne. Arwos sørger for, at din hustank bliver tømt én gang om året.

Vi tømmer din tank med en såkaldt KSA-udskiller. Det betyder, at slammet afvandes, og din tank fyldes igen med det rensede spildevand. På den måde sikrer vi, at den biologiske rensningsproces fortsætter med det samme, og samtidig kan slamsugeren tømme tanke uden at skulle køre til et renseanlæg med det afvandede slam. Når slamsugeren er kørt, kan det godt se ud som om, tanken ikke er blevet tømt, men det er den.

Finder vi fejl eller mangler, når vi tømmer din tank, får du straks besked. Det er dit ansvar som ejer at få udbedret disse fejl og mangler.

4 råd: Øg sikkerheden

Bundfældningstanken er dit ansvar. Derfor er det vigtigt, at du altid styr på sikkerheden omkring din bundfældningstank. De tre sønderjyske forsyningsselskaber Sønderborg Forsyning, Provas og Arwos udgav i juli 2018 fire råd om at højne sikkerheden omkring de private bundfældningstanke.

Forsyningsselskabernes entreprenører oplever fra tid til anden ikke-autoriserede løsninger, når de tømmer tankene. Men lovgivningen kræver faktisk, at ejere af bundfældningstanke ikke må udskifte dæksler selv. Det skal gøres af en autoriseret kloakmester.

Rådene lyder:

 1. Tjek løbende, at sikkerheden omkring dæksel og bundfældningstank er i orden.
 2. Du bør få udskifte dækslet, hvis der er der tegn på revner, eller det er mørnet. Ligeledes hvis det let kan skubbes eller flyttes.
 3. Hvis dækslet skal skiftes, skal du kontakte en aut. kloakmester.
 4. Er du det mindste i tvivl om forholdene, bør du kontakte en aut. kloakmester.

 

 

 

 

 

 • tilmeld dig sms service
  Tilmeld dig SMS-service
 • bibliotek
  Bibliotek
 • Priser
  Priser