banner din kloak tanktømning

Tanktømning

Har du septikant, vil du ca. 10 dage inden tømning modtage et kort fra entreprenøren om, hvornår din hustank bliver tømt. Har du brug for at få din tank tømt oftere, kan du kontakte Arwos.

Klik her - så kan du se, hvornår vi kommer ...

Tømningen opkræves via den årlige opkrævning fra Arwos, og tankvolumen op til 3 m3 regnes for ét bidrag.

Inden vi tømmer
Det er dit ansvar, at slamsugeren har let adgang til din hustank:

 • Adgangsvejen er jævn og kørefast, så den kan klare kørsel med lastbil
 • Adgangsvejen er fri for beplantninger, der vokser ind over vejen
 • Hustanken ligger højst 40 meter fra adgangsvejen
 • Dækslet til tanken ligger i terrænhøjde og er frit tilgængeligt
 • Dækslet er let at flytte, og det vejer højst 25 kilo, og området omkring dækslet er fri for beplantning

Kører entreprenøren forgæves - pga. manglende tilgængelighed eller for tunge dæksler - regnes det som en »forgæves kørsel«, og du vil få tilsendt en regning.   

Sådan tømmer vi

Bundfældningstanke skal tømmes med jævne mellemrum for at fungere bedst muligt – ellers risikerer vi, at slam og spildevand siver ud i omgivelserne. Arwos sørger for, at din hustank bliver tømt én gang om året.

Vi tømmer din tank med en såkaldt KSA-udskiller. Det betyder, at slammet afvandes, og din tank fyldes igen med det rensede spildevand. På den måde sikrer vi, at den biologiske rensningsproces fortsætter med det samme, og samtidig kan slamsugeren tømme tanke uden at skulle køre til et renseanlæg med det afvandede slam. Når slamsugeren er kørt, kan det godt se ud som om, tanken ikke er blevet tømt, men det er den.

Finder vi fejl eller mangler, når vi tømmer din tank, får du straks besked. Det er dit ansvar som ejer at få udbedret disse fejl og mangler.

 

 

 

 

 

 • tilmeld dig sms service
  Tilmeld dig SMS-service
 • bibliotek
  Bibliotek
 • Priser
  Priser