banner spildevand bov1

Lovgivning, regulativer og betalingsvedtægt

Spildevandsområdet er reguleret gennem en lang række love inden for miljøbeskyttelse, betalingsregler mv.

Har du bundfældningstank, er det Arwos, der står for tømningen. I regulativet kan du læse mere om krav mv. Hvad du kan forvente dig af Arwos og de krav, vi stiller til dig som kunde, er samlet i vores betalingsvedtægt.
 

Lovgivning og regulativer

Bekendtgørelse nr. 879 af lov om miljøbeskyttelse (Kapitel 3 og 4) 
Bekendtgørelse nr. 633 af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
Bekendtgørelse nr. 1111 om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.

Regulativ - tømningsordning

pdfRegulativ for tømningsordning - godkendt en 31.08.2011 

Betalingsvedtægt

pdfBetalingsvedtægt Januar 2016

  • tilmeld dig sms service
    Tilmeld dig SMS-service
  • bibliotek
    Bibliotek
  • Priser
    Priser