banner_spildevand_pumpestation

Spildevandsplan

Alle kommuner i Danmark skal udarbejde en spildevandsplan, som blandt andet beskriver hvilke områder, der er kloakeret eller skal kloakeres. Det skal også fremgå af planen, hvordan spildevandet samles, renses og udledes.

Spildevandsplanen er det juridiske grundlag, der giver kommunen ret til at kræve, at private ejendomme bliver tilsluttet offentlig kloak, ændringer i kloakeringen eller ekspropriering til nye anlæg. Arwos sørger for, at tilslut-ninger, kloakeringer og andre tiltag udføres. 

Spildevandsplan 2014 - 2017 for Aabenraa Kommune blev godkendt af Byrådet 26. marts 2014. Du kan se den her ...

 

Ny Spildevandsplan 
Forslag til ny Spildevandsplan 2018-22 er vedtaget af Aabenraa Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 8. august 2018. 
Planen er i offentlig høring indtil den 17. oktober 2018 - du kan se forslaget her ...

  • tilmeld dig sms service
    Tilmeld dig SMS-service
  • bibliotek
    Bibliotek
  • Priser
    Priser