banner din og vores kloak

Din og vores kloak

 

Din kloak – dit ansvar
Som boligejer skal du selv varetage vedligeholdelse af den del af kloakken og regnvandsledningen, der er placeret på din grund. Ansvaret skiller ved skelbrønden, som ligeledes er din.

Alt kloakarbejde på egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal udfylde en mestererklæring, som du skal gemme til evt. senere dokumentation.

Du må gerne selv etablere faskiner i forbindelse med afledning af tagvand. Du skal være opmærksom på, at du skal ansøge kommunen om etablere faskinen. Ligeledes er der en stribe krav til anlæg, som skal overholdes. Kontakt Aabenraa Kommune for nærmere information.
Afpropninger til spildevandssystemet skal også foretages af en autoriseret kloakmester.

Vores kloak – vores ansvar
Arwos håndterer al spildevand i Aabenraa kommune, og som husejer betaler afledningsbidrag til os – uanset om du får vand fra et privat vandværk eller fra Arwos.

Arwos varetager drift, vedligeholdelse og udbygning af det fælles kloaksystem med tilhørende pumpestationer og bygværker.

Oftest ligger ledningsnettet på offentligt areal, f.eks. under veje og fortove. Hvis det ligger på privatejet jord, er ledningerne som hovedregel tinglyst. Tinglysningen sikrer, at vi har adgang til ledningsnettet, hvis der er behov for det.

I områder, som er kloaksepareret, står vi også for driften af regnvandsledninger og bassiner. Sidstnævnte forsinker det indsamlede regnvand, inden det ledes ud i vandløb eller fjorde.

 

 

  • tilmeld dig sms service
    Tilmeld dig SMS-service
  • bibliotek
    Bibliotek
  • Priser
    Priser