banner kloak indsivning

Indsivning

Det regner meget i disse år. Så meget at grundvandet stiger. I våde dele af året kan grundvandsspejlet ligge højere end kloakken visse steder. Det betyder, at vandet siver ind i kloakken, bare der er den mindste revne.

Mange steder er kloakken 30-40 år gammel. Rørene er måske slidte, eller jorden har sat sig, så rørene er skubbet fra hinanden.

Hvordan opleves indsivning?
Mange oplever slet ikke indsivning som et problem. Så længe toilettet kan skylle og afløbet trækker, så er man tilfreds. Men sådan var det ikke for familien Laukamp i Bylderup-Bov.

 

Hvordan ved vi at grundvandet stiger?
Vi får løbende meldinger fra forbrugerne, når der er problemer med et afløb, som ikke trækker, eller der er kloakvand på terræn. Sidstnævnte er et tegn på, at kloakken er for lille.

Vi kan også se og måle på vores pumpestationer, at ikke alt spildevand kommer fra kloakken. Hernæst er flere pumper overstyret for overhovedet at følge med.

Hvad gør Arwos ved udfordringen?
I øjeblikket er vi ved at få et systematisk overblik over kloakkens tilstand. Det gør vi, så vi kan tætne kloakken målrettet, hvor der er utætheder. Men vi jagter også fejlkoblinger. Dvs. steder hvor dræn og afløb ulovligt er koblet på kloakken.

Videoen viser en systematisk gennemgang af kloakken i Bylderup-Bov. 

Hvad kan du gøre?
Vand er en utaknemmelig fjende: Tætner vi et sted, finder det blot det næste hul. Derfor er det vigtigt, at din egen kloak er tæt.

Som husejer har du ansvaret for, kloakken frem til skel. Derfor anbefaler vi – hvis du bor i et område med indsivning – at du får tætnet din egen kloak.

Læs mere om ansvarsforholdene her...